ShowYourSustainability
Fi En

Vastuullisuusraportti

Yritys AB
Ecomet Oy

Raportin hyväksynyt: Toimitusjohtaja, 31.01.2024

Sisällys

Raportilla pääsee liikkumaan klikkaamalla sisällysluettelon eri kohtia.

Yrityskuvaus


Olennaiset vaikutukset

•Paikallinen työllistäminen, Olennaisuus: Suuri
•Arvoketjun työntekijöiden asianmukaiset työskentelyolosuhteet, Olennaisuus: Suuri
•Hiilijalanjäljen pieneneminen, Olennaisuus: Suuri
•Kiertotalouden edistäminen, Olennaisuus: Suuri
•Paine hiilineutraalin teräksen käytöstä, Olennaisuus: Suuri
•Korkea vedenkulutus, Olennaisuus: Suuri
•Työntekijöiden terveydestä huolehtiminen, Olennaisuus: Suuri
•Ilman saastuminen, Olennaisuus: Kohtalainen
•Paikallisten harrastusmahdollisuuksien paraneminen, Olennaisuus: Pieni

Toimintaperiaatteet

•Eettiset periaatteet - Code of Conduct
   • Tavoite: Ei korruptiota
•Yhdenvertaisuuspolitiikka
   • Tavoite: Ulkomaalaisten työntekijöiden yhdenvertaisuus
•Henkilöstöpolitiikka
   • Tavoite: Harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoaminen metallialaa opiskeleville nuorille
•Riskienhallintapolitiikka
   • Tavoite: Taloudellisesti kestävä ja riskitön toiminta
•Laatu- ja turvallisuuspolitiikka
   • Tavoite: Korkea asiakastyytyväisyys ja hyvä vastuullisuus
   • Tavoite: Turvallinen työympäristö
•Tietoturvapolitiikka
   • Tavoite: Tietoturvallinen toiminta ja tietoturvariskien hallinta
•Hankintapolitiikka
   • Tavoite: Vastuulliset hankinnat
•Ympäristöpolitiikka
   • Tavoite: Hiilineutraalius
   • Tavoite: Kiertotalouden edistäminen

Vastuullisuusviestintä

Yrityskuvaus

Kuvaus
Ecomet Oy on vuonna 1986 perustettu alihankinta tilauskonepaja, joka on erikoistunut keskiraskaiden ja raskaiden hitsattujen teräsrakenteiden valmistukseen. Valmistamme tuotteita mm. kaivos-, rakennus-, ja energiateollisuuden sekä raideliikenteen tarpeisiin, myös painelaitteet ja erilaiset putkistot sekä siilot/säiliöt kuuluvat osaamisalueeseemme. Tuotantomme on pääasiassa suunniteltu piensarjoja ja erikoistilauksia varten, mutta tuotantotilamme sopivat myös massiivisten kappaleiden kokoonpanohitsaamiseen. Valmistamme myös CE-merkittyjä kantavia teräsrakenteita toteutusluokkaan EXC3 asti.

Organisaatiokuvaus
Vastuullisuusohjelman soveltamisala ja kattavuus


ToimintaympäristöMissio

Varmistamme asiakkaittemme turvallisen liiketoiminnan tuottamiemme palveluiden ja tuotteiden avulla.

Visio

Ecomet Oy:ssä valmistetaan ammattitaidolla, joustavasti ja asiakaslähtöisesti rakennus-, prosessi- ja energiateollisuuden teräsrakenteita alihankintapaja periaatteella. Valmistamamme tuotteet täyttävät vaativankin asiakkaan odotukset.

Arvot

Laatu
Asiakaslähtöisyys
Oikea-aikaisuus
Luotettavuus

Olennaiset vaikutukset

Tässä osiossa on kuvattu sellaiset toimintamme vaikutukset, joista seuraa olennaista hyötyä tai haittaa ympäristölle tai yhteiskunnalle sekä sellaiset ulkoiset vaikutukset, jotka aiheuttavat meille olennaisia taloudellisia riskejä tai mahdollisuuksia.

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi tehtiin yhdessä Ceriffi Oy:n vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Apuna olennaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa käytettiin ESRS-standardien taulukkoa ESRS 1 AR 16. Olennaisuuden määrittäminen tehtiin pohjautuen asiantuntijoiden arvioon ja omaan kokemukseemme alastamme sekä siitä, mitä vaikutuksia alallamme on tärkeää huomioida. Sidosryhmäkyselyä ei tässä ensimmäisessä olennaisuusanalyysissamme vielä tehty.
Paikallinen työllistäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Rautalammin kunnan elinvoima paranee työpaikkojen myötä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Suuri  Levinneisyys: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Arvoketjun työntekijöiden asianmukaiset työskentelyolosuhteet
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Käytämme tuotannossamme vain länsimaisia teräslevyjä. Aina kun mahdollista, ostamme länsimaista tuotantoa olevia tuotantovälineitä. Tahdomme näin edistää eettisten työskentelyolosuhteiden toteutumista.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Erittäin suuri  Levinneisyys: Suuri  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Eettiset periaatteet - Code of Conduct #Hankintapolitiikka

Hiilijalanjäljen pieneneminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Alamme käyttää hiilineutraalia terästä, kun se tulee kaupallisille markkinoille.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti   Todennäköisyys esiintymiselle Erittäin suuri:   Olemassaolo: Potentiaalinen   Milloin: 1-5 vuoden kuluttua  Hyödyllisyys: Suuri  Levinneisyys: Kohtalainen  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Kiertotalouden edistäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Kierrätysmateriaalin lisääntyvä hyödyntäminen tuotannossa, tuotantojätteen kierrätys (muovi, pahvi, mustametalli, kirkasmetalli, rakennusjäte, ongelmajäte), ylijäämämateriaalin hyödyntäminen mm. pakkauksiin, kuljetuslavojen kierrätys

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Kohtalainen  Levinneisyys: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Eettiset periaatteet - Code of Conduct #Ympäristöpolitiikka

Paine hiilineutraalin teräksen käytöstä
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Hiilineutraali teräs etenee kaupalliseen käyttöön tulevien vuosien aikana. Yhteiskunnallisen paineen ja oman halumme toimia vastuullisesti vuoksi tulemme siirtymään hiilineutraalin teräksen käyttöön. Hiilineutraaliin teräkseen vaihto aiheuttaa meille kuitenkin kustannusten nousua.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tulevaisuudessa  
Taloudellinen vaikutus: Kohtalainen  
Tyyppi: Riski  Milloin: 1-5 vuoden kuluttua   Todennäköisyys: Erittäin suuri  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Korkea vedenkulutus
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Suurien säiliöiden pitävyys testataan täyttämällä ne vedellä.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Vakavuus: Ei määritetty  Levinneisyys: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristöpolitiikka

Työntekijöiden terveydestä huolehtiminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Työntekijöillämme on käytössä kattavat työterveyshuollon palvelut. Epassin kautta tarjoamme liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja. Järjestämme työntekijöillemme liikuntamahdollisuuksia, kuten kuntosalin käytön, sählyvuoroja ja uintia. Järjestämme myös säännöllisesti työviretoimintaa, kuten tapahtumia ja makkaranpaistoa. Kaikilla vakituisilla työntekijöillämme on mahdollisuus saada työsuhdepolkupyörä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Kohtalainen  Levinneisyys: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Ilman saastuminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Toimintamme aiheuttaa scope 1 ja scope 2 -päästöjä. Scope 1-päästöjä aiheutuu sisäisestä logistiikasta ja kemikaalien käytöstä. Scope 2-päästöjä aiheutuu konepajan lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Vakavuus: Ei määritetty  Levinneisyys: Erittäin pieni   Korjattavuus: Melko vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristöpolitiikka

Paikallisten harrastusmahdollisuuksien paraneminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Pieni


Kuvaus
Sponsoroimme paikallisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Pieni  Levinneisyys: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Henkilöstöpolitiikka

Palaa alkuun

Toimintaperiaatteet

Eettiset periaatteet - Code of Conduct

Vastuutaho: Toimitusjohtaja
Edistettävät vaikutukset:
  #Työntekijöiden terveydestä huolehtiminen

JOHDANTO
Eettiset ohjeet määrittelevät yrityksemme toimintaperiaatteet yhdessä arvojemme kanssa. Arvoihimme ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus, luotettavuus ja laatu.
Eettinen ja kestävä toimintatapa on oleellinen osa arvojamme ja teemme työtä sen hyväksi päivittäin. Se on luonteva osa liiketoimintaamme ja menestystämme kaikilla markkina-alueilla. Haluamme Ecomet Oy:ssä vaalia mainettamme rehellisenä ja avoimena yrityksenä.
Arvostamme työntekijöitämme, liikekumppaneitamme ja asiakkaitamme, ja kohtelemme kaikkia reilusti. Eettistä kulttuuriamme kehittävät ja luovat yhdessä kaikki yrityksemme työntekijät. Läpinäkyvät toiminnot sekä avoin ja aktiivinen viestintä Ecomet Oy:n sisällä sekä sidosryhmiemme kanssa rakentavat luottamusta Ecomet Oy:n tapaan toimia.
Tämä eettinen ohjeistus koskee Ecomet Oy:n johtoa, työntekijöitä, toimittajia, liikekumppaneita, asiakkaita sekä kaikkia muita sidosryhmiä.

SOVELTAMISALA
Nämä eettiset ohjeet koskevat koko yrityksemme toimintaa. Odotamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia vastuullisuustavoitteistamme sekä ohjeistuksista ja noudattavat niitä.

EETTISET PERIAATTEET
Lainsäädäntö ja politiikat
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämän lisäksi on tärkeää, että noudatamme Ecomet Oy:n ohjeistuksia sekä pidämme kaikki ne sitoumukset, jotka Ecomet Oy on antanut liikekumppaneitaan ja muita sidosryhmiään kohtaan/koskien.
Politiikkamme määrittelevät tarkemmin, kuinka toimimme esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstöasioissa. Henkilöstömme ja sidosryhmämme ovat tietoisia voimassa olevista politiikoistamme.

Luottamuksellisuus
Käsittelemme tietoomme saatua luottamuksellista tietoa huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Käytämme luottamuksellista tietoa vain tarkoituksenmukaisesti.

Ammattimainen ja asiantunteva toiminta
Osoitamme kaikessa toiminnassamme ammatillisuutta ja hyvää käytöstä. Osaamme ratkaista ristiriitatilanteet rakentavasti ja toisia kunnioittaen.

Turvallisuus ja terveys
Turvallisuusasiat ovat prioriteetti numero 1. Jokaisen oikeus on tehdä työnsä turvallisesti. Tarjoamme työntekijöillemme, muille Ecomet Oy:n tiloissa työskenteleville sekä toimintamme vaikutuspiiriin kuuluville terveellisen ja turvallisen työympäristön. Turvallisen työympäristön varmistamiseksi alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena työskenteleminen on kielletty.
Yrityksen työntekijät ovat vastuussa siitä, että he suojelevat itseään ja muita ilmoittamalla kaikista turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä epäkohdista. Aikainen puuttuminen on tärkeää vahinkojen minimoinnin sekä onnettomuuksien, loukkaantumisten ja ammattitautien ehkäisyn kannalta. Ecomet Oy:ssä on käytössä järjestelmä ja toimintamallit läheltä piti tilanteiden ja onnettomuuksien raportointiin ja tutkintaan. Ecomet Oy:n laadunvalvontamenettelyt varmistavat yhtiön tuotteiden turvallisuuden ja asiakkaan vaatimuksia vastaavan tuotteen.

Ecomet Oy:n johto ja työntekijät
- kantavat vastuun omastaan ja työtovereidensa terveydestä ja turvallisuudesta ilmoittamalla kaikki läheltä piti -tilanteet sekä vaaralliset tai terveydelle haitalliset työolosuhteet esimiehelleen tai muulle Ecomet Oy:n johtohenkilölle.
- puuttuvat asiaan välittömästi epäillessään tuotteen laadun heikkenemistä tai sitä, että joku ei suorita työtään turvallisuusohjeiden ja oikeiden menettelytapojen mukaisesti.

Ympäristövastuu
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä. Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni. Ecomet Oy noudattaa kaikkia terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia lakeja, määräyksiä, normeja ja ohjeita. Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla samalla varmistaen laadun ja kustannustehokkuuden. Ecomet Oy:n työntekijät käyttävät luonnonvaroja kestävällä tavalla yrityksen ohjeiden mukaisesti, mukaan luettuina kierrätys sekä etäkokoukset matkustamisen sijaan silloin, kun tämä on mahdollista.
Lisää tietoa aiheesta löytyy laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikoistamme.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme sekä -ohjelmamme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.

Kunnioittava ja häirinnästä vapaa työympäristö
Kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia sekä odotamme asiakkaidemme, liikekumppaneidemme sekä kaikkien sidosryhmiemme sitoutuvan samoihin vaatimuksiin. Hankintaketjussamme ei saa käyttää pakkotyötä eikä lapsityövoimaa. Ecomet Oy pyrkii rakentamaan ympäröivää yhteiskuntaa sekä näyttämään positiivisen ja terveellisen työympäristön esimerkkiä.
Ecomet Oy:ssa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Rekrytointi perustuu tehtävä kohtaiseen osaamis- ja suoritusvaatimuksiin. Kaikille työntekijöille ja työnhakijoille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, sukupuolisesta suuntautumisesta, toimintarajoitteista, poliittisista mielipiteistä tai uskonnollisesta vakaumuksesta. Emme hyväksy kiusaamista eli toimia, jotka voivat aiheuttaa pelon, nöyryytyksen tai vihamielisyyden tunteita.

Ecomet Oy:n johto ja työntekijät
-pitävät yllä positiivista ja toisia tukevaa ilmapiiriä kannustamalla uusiin ideoihin.
-eivät anna epäasiallista palautetta eivätkä vitsaile asiattomasti työtovereille, liikekumppaneille eivätkä asiakkaille, sillä tällainen toiminta on kiusaamista.
-eivät kiusaa eivätkä syrji ketään etnisen taustan, poliittisten mielipiteiden tai minkään muunkaan syyn vuoksi.

Eturistiriidat
Ecomet Oy:ssa toimiessamme emme saa ryhtyä mihinkään toimeen, joka saattaisi aiheuttaa ristiriidan Ecomet Oy:n edun ja oman etumme välillä. Eturistiriitoja voi syntyä kaikissa henkilösuhteissa, ja tämä saattaa vaikuttaa henkilön kykyyn toimia yrityksen parhaan edun mukaisesti.
Vältettävä tilanteita, jotka saattavat ulkopuolisen tahon näkökulmasta vaikuttaa eturistiriidoilta, sillä tämä voi haitata uskottavuuttamme.

Ecomet Oy:n johto ja työntekijät
- ilmoittavat henkilökohtaisista yrityssidonnaisuuksistaan yrityksen ohjeiden mukaisesti.
- välttävät tilanteita, joissa rehti ja yhdenvertainen päätöksenteko voi tulla uhatuksi tai joista voi saada henkilökohtaista etua.

Lahjonnan ja korruption torjunta
Kaikkien Ecomet Oy:n työntekijöiden, asiakkaidemme, liikekumppaneiden sekä muiden sidosryhmien on noudatettava sovellettavia lahjonnan ja korruption kieltäviä lakeja. Tämä periaate on voimassa kaikkialla ja koskee kaikkia tahoja, joiden kanssa toimimme.
Ecomet Oy:n johto, työntekijät, asiakkaamme, liikekumppanit ja muut sidosryhmät eivät maksa, tarjoudu maksamaan eivätkä hyväksy laittomia eivätkä asiattomia maksuja tai lahjuksia kauppojen saamiseksi tai liiketoiminnan ylläpitämiseksi eivätkä mistään muustakaan syystä. Kielto on voimassa, olisipa maksu tulossa suoraan tai kolmannen osapuolen kautta.

Ecomet Oy:n johto ja työntekijät
-antavat ja vastaanottavat vain kohtuullisen arvoisia lahjoja, jotka ovat liikesuhteen laatuun nähden asiallisia.
-noudattavat Ecomet Oy:n toimintatapoja sponsorisopimusten ja lahjoitusten suhteen. Emme anna lupauksia tämänkaltaisista asioista ennen Ecomet Oy johdon hyväksyntää.
-tallentavat kaiken kirjeenvaihtonsa viranomaisten kanssa mahdollisuuksien mukaan ja tapaavat heitä vain yhdessä työtoverin kanssa.
- eivät anna, eivätkä vastaanota lahjana rahaa tai maksuvälineitä.
- eivät maksa, eivätkä hyväksy palkkioita, jotka eivät vastaa sovittua ja saatua palvelua tai materiaalia.
-eivät sponsoroi, eivätkä anna lahjoituksia tahoille, jotka antavat ymmärtää, että lahjoitus on tarpeen kauppojen saamiseksi tai liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

Tiedot toimitusketjun vastuullisuudesta
Ecomet Oy arvostaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja käy niiden kanssa avointa vuoropuhelua. Kaikissa suhteissa sidosryhmiin viestinnän on oltava totuudenmukaista ja vastuullista. Viestintätapamme vaikuttaa imagoomme ja maineeseemme.
Markkinointiviestintä, sähköpostit, julkaisut sosiaalisessa mediassa ja kaikki yhtiön materiaalit laaditaan huolella ja kunnioituksella. Kaiken, mitä sanomme ja teemme, on ilmaistava Ecomet Oy:n arvoja ja oltava näiden eettisten toimintatapojen mukaista.

Ecomet Oy:n johto ja työntekijät eivät
-esitä henkilökohtaisia mielipiteitä yhtiön nimissä sosiaalisessa mediassa.
-paljasta yksityisiä, arkaluonteisia, omistusoikeuden piiriin kuuluvia, luottamuksellisia tai talouteen liittyviä tai ketään nykyistä tai entistä työntekijää, asiakasta, toimittajaa, osakkeenomistajaa tai muuta sidosryhmää koskevia tietoja, jotka ovat tulleet tietoon työ- tai yhteistyösuhteessa Ecomet Oy:n kanssa. Tämä koskee myös sidosryhmiä.
-keskustele luottamuksellisista työasioista työn ulkopuolella paikoissa, joissa ulkopuoliset voivat kuulla.

Ecomet Oy ja politiikka
Ecomet Oy:n varoja ei saa käyttää minkään tietyn poliittisen puolueen tai järjestön rahoittamiseen eikä niillä saa tukea ketään ehdokasta eikä valtiollisessa tai kunnallisessa toimessa olevaa, vaikka paikallinen laki sallisikin lahjoitukset.

Ecomet Oy ei
-anna lahjoituksia eikä sponsoroi mitään tiettyä poliittista puoluetta eikä poliitikkoa suoraan eikä läheisten tahojen kautta. Kielto koskee sekä rahallisia maksuja että tuotteita. Emme anna mitään muitakaan lahjoituksia emmekä sponsoritukea, joka voitaisiin tulkita lahjonnaksi tai poliittisiksi maksuiksi.

Epäeettinen käytös
Olemme ylpeitä Ecomet Oy:n palveluksessa olevista osaavista ihmisistä ja odotamme heidän edistävän vastuullisen ja eettisen käyttäytymisen parhaita käytäntöjä. Ne henkilöt, jotka tahallisesti rikkovat lakia, yrityksen sääntöjä ja ohjeistuksia tai näitä eettisiä toimintatapoja, tai valtuuttavat tai sallivat alaisensa toimia näin, joutuvat kurinpitotoimien kohteeksi. Tämä voi sisältää myös työsuhteen päättämisen.
Ecomet Oy:n työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista laittomista tai epäeettisistä toimista ensisijaisesti työnjohtajalle. Mikäli tämä ei tunnu soveliaalta, asioista voi ilmoittaa, henkilöstöpäällikölle tai nimettömästi. Kirjaamme epäeettisen käytöksen epäilyt ja epäeettiset käytökset toimintajärjestelmäämme.

KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET SOPIMUKSET
Olemme osana eettisiä ohjeitamme sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin:
- YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
- ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

OHJELMISTOT JA VASTUULLISUUDEN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com®
- Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Sähköinen työkalu
- Toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on Ecomet Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Ecomet Oy:n laatupäällikkö.

Tavoite:

Ei korruptiota

Merkittävyys:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutettavuus:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet


Tuomme ilmi sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässämme, ettei minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa sallita. Henkilöstöä rohkaistaan kertomaan mahdollisista havaituista epäkohdista lähiesihenkilölle. Joululahjat asiakkaille ovat arvoltaan kohtuullisia eivätkä ne ole korruptiota.Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Maine reiluna toimijana Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Korostamme toiminnassamme ja markkinoinnissamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Mittaaminen

Työntekijöiden havainnot korruptioon liittyen

[Hallinnollinen]

Yhdenvertaisuuspolitiikka

Vastuutaho: Laatupäällikkö
Edistettävät vaikutukset:

SOVELTAMISALA
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme. Tämä politiikka linjaa kuinka yhdenvertaisuus huomioidaan toiminnassamme ja ihmisten kanssakäymisessä.

TAVOITTEET
Yhdenvertaisuuspolitiikassa nojaamme vahvasti meidän arvioihimme.
Yhdenvertaisuuspolitiikka tukee yrityksemme strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Tiedostamme, että monimuotoisuus on työ- ja liikesuhteissa meille mahdollisuus.
Kunnioitamme toiminnassamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta omassa vaikutuspiirissämme.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO
Kohtelemme kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä tasavertaisesti.
Luomme henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen organisaation kaikilla tasoilla riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Tuemme henkilöstöämme eri elämänvaiheissa työelämän ja perhe-elämän vaatimusten yhteensovittamisessa. Työhön liittyviä asioita olemme linjanneet tarkemmin Henkilöstöpolitiikassa.
Puutumme jämäkästi kaikkeen syrjintään ja epäasialliseen käytökseen.

ORGANISOINTI
Ecomet Oy:n johto valvoo yhdenvertaisuustyötämme.
Osallistamme henkilöstön yhdenvertaisuuden kehittämiseen ja mahdollistamme jatkuvan palautteen annon liittyen yhdenvertaisuuden kehittämiseen.
Toteutamme henkilöstökyselyitä, joiden avulla saamme tietoa suoraan henkilöstöltä kehittämistä vaativista asioista.

OHJELMISTOT JA YHDENVERTAISUUDEN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com®
- Yhdenvertaisuuden suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Sähköinen työkalu
- Henkilöstön kehitysideat yhdenvertaisuuden kehittämiseksi

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on Ecomet Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Ecomet Oy:n laatupäällikkö.

Tavoite:

Ulkomaalaisten työntekijöiden yhdenvertaisuus

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet


Arjen sujumisessa avustaminen.
Hyvä yhteistyö henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Samat henkilöstöedut kuin omilla työntekijöillä.
Osaava perehdytys työtehtäviin.
Mahdollisuus työtehtäviin liittyviin koulutuksiin.Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Ulkomaalaisten työntekijöiden pysyvyys Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Henkilövuokrausyritysten osaava työntekijöiden rekrytointi
Mahdollisuus: Toimiva arki ja toimitusaikatauluissa pysyminen Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Riittävä perehdytys työtehtäviin.

Mittaaminen

Henkilöstökyselyn tulokset

[Sosiaalinen]

Henkilöstöpolitiikka

Vastuutaho: Toimitusjohtaja
Edistettävät vaikutukset:
  #Työntekijöiden terveydestä huolehtiminen

SOVELTAMISALA
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme ja henkilöstön tulee toiminnassaan noudattaa tässä politiikassa kuvattuja periaatteita.
Henkilöstöpolitiikka perustuu arvoihimme, eettisiin toimintaperiaatteisiimme ja vuosittain päivitettävään koulutussuunnitelmaan.

PERIAATTEET
Luottamus ja vastuullisuus
Henkilöstöpolitiikkamme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vastuun kantamiseen.
Rakennamme luottamusta panostamalla hyvään työtehtävien perehdytykseen ja ihmisten osallistamiseen eri keinoin.

HR-prosessien kehittäminen
HR:n yksi tehtävä on organisaation osaamisen jatkuva kehittäminen. Panostamme myös vaikuttavaan perehdyttämiseen, jota kehitämme systemaattisesti saavutettujen perehdytystulosten perusteella.
Panostamme HR-prosesseihin ja kuulemme ja osallistamme henkilöstöä ISO45001-standardin mukaisesti. Käytössä ovat seuraavat menettelyt:
- Työsuojelutoimikunta 3 krt/vuosi. Vuoden viimeisessä kokouksessa on mukana työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri.
- Laatu/turvakierrokset joka 3 kuukausi.
- Läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen ja niiden kirjaaminen.
- Varhaisen puuttumisen malli.
- Toiminta ja tarkastukset 5S:n mukaisesti.
- Yhteistyö työterveyden kanssa: työpaikkaselvitykset.

Vastuullisuus ja eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
Henkilöstön edellytetään toimivan vastuullisesti ja noudattavan eettisiä toimintaperiaatteita. Eettiset periaatteet käydään läpi aina perehdyttämisen yhteydessä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti.

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen
Tuemme johtajia esimiestyössämme ja huomioimme ihmisten johtamisen vaatimukset ja tarpeet jo perehdytyksessä.
Kaikki esimiehet on oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan johtamisen ja esimiestyön koulutuksiin.

Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen
Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu vuosisuunnitteluun. Vastuu työhyvinvoinnista on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Työnantaja luo puitteet ja toimintaedellytykset työhyvinvoinnin tukemiseen. Työntekijät vastaavat oman työhyvinvointinsa aktiivisesta ylläpitämisestä. Meillä toimii aktiivinen työsuojelutoimikunta.
Keräämme aktiivisesti kehitysideoita henkilöstöltämme sähköisen työkalun avulla. Palkitsemme parhaat ideat.
Käytössä on varhaisen puuttumisen toimintamalli. Toteutamme henkilöstötyytyväisyyskyselyn vuosittain. Seuraamme jatkuvasti työilmapiiriä ja sen kehitystä.

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on Ecomet Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Ecomet Oy:n laatupäällikkö.

Tavoite:

Harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoaminen metallialaa opiskeleville nuorille

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni :  : 

Toimenpiteet


1. Oppisopimuskoulutuskoulutukset
2. Työharjoittelujaksot osana opintoja
3. TET-oppijatRiskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Alueellinen työllistäminen Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Panostamme perehdytykseen ja siihen, että harjoittelijat saavat tehdä opiskelemaansa työtä. Ylläpidämme yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Mittaaminen

Oppisopimuspaikat

[Sosiaalinen]

Riskienhallintapolitiikka

Vastuutaho: Toimitusjohtaja
Edistettävät vaikutukset:

SOVELTAMISALA
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiämme. Tämä politiikka linjaa varautumisemme ja ennakointimme nykyisten riskien lisäksi myös tulevaisuuden uhkiin.

RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Riskienhallinnan tarkoituksena on edistää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan avulla pyritään etukäteen tunnistamaan ja hallitsemaan potentiaalisia uhkia ja ongelmia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia. Riskienhallinta tukee yrityksen strategian täytäntöönpanoa.

RISKIEN LUOKITTELU
Strategiset riskit
Strategiset riskit liittyvät usein ulkoisiin tapahtumiin ja muutoksiin, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin suunnitelmiin ja strategisiin tavoitteisiin.
- Toimintaympäristön muutokset
- Maineriskit
- Liikeriskit
- Sopimusriskit
- Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Operatiiviset riskit
Operatiiviset riskit liittyvät organisaation arjen toimintoihin.
- Organisaatioon ja johtamiseen liittyvät riskit
- Maksuvalmius-, valuutta- ja korkoriskit
- Tietoturva- ja tietosuojariskit
- Hankinta-, sopimus- ja vastuuriskit
- Työterveys- ja turvallisuusriskit
- Ympäristöriskit
- Projektiriskit
- Paloriskit

RISKIENHALLINNAN ORGANISOINTI, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
Riskienhallinta
Toimitusjohtaja johtaa riskienhallintaa. Riskienhallinnan johtamisessa toimitusjohtajaa tukee laaturyhmä.
Laatupäällikkö koordinoi riskienhallintaprosessia ja vastaa riskiraportoinnista sekä toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa riskien tunnistamista.
Jokaisen työntekijän pitää tuntea ja hallita oman vastuualueensa riskit.

Riskienhallinnan raportointi
Keräämme tietoa riskinhallinnasta omalta henkilöstöltä, kumppaneiltamme ja sidosryhmiltä.
Riskienhallinnan raportit ja tilannetiedon koostaa laatupäällikkö. Johtamisjärjestelmien vaatimissa johdon katselmuksissa suoritetaan yhteenveto ja johtopäätökset.

Henkilöstön riskienhallinnan osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
Henkilöstö perehdytetään riskeihin ja riskienhallinnasta riittävän riskitietoisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan kehittäminen varmistetaan ottamalla riskienhallinta osaksi päivittäistä työtä ja johtamista.

OHJELMISTOT JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com®
- Riskienhallinnan suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Sähköinen työkalu®
- Riskien tunnistaminen ja korjaavien sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ohjaus

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on Ecomet Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Ecomet Oy:n laatupäällikkö.

Tavoite:

Taloudellisesti kestävä ja riskitön toiminta

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet


1. Liiketoimintariskien arviointi vuosittain osana ISO 9001:2015 laatujärjestelmää.
2. Ympäristöriskien arviointi vuosittain osana ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmää.
3. Työturvallisuusriskien arviointi vuosittain osana ISO 45001:2018 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää.Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Kriittisten toimittajien toimituskyvyn pettäminen Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Vaihtoehtoisten toimittajien kartoitus. Toimittajien toimitusvarmuuden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen. Vuosittainen päätoimittaja-arviointi. Toimittajien taloustilanteen katsaus uuden toimittajan valinnan yhteydessä.
Riski: Luottotappiot Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Toimialojen taloustilanteen seuranta. Uusissa asiakassuhteissa maksukyvyn katsaus ja maksukyvyn seuranta.
Riski: Oman toimituskyvyn ja toimintavarmuuden pettäminen Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Pieni
Toimenpiteet:
Toimittajien toimintavarmuuden seuranta. Työntekijöiden moniosaamiseen panostaminen. Tarvittaessa vuokratyöresurssien käyttö.

Mittaaminen

Liikevaihto

[Hallinnollinen]Luottoluokitus

[Hallinnollinen]

Laatu- ja turvallisuuspolitiikka

Vastuutaho: Toimitusjohtaja
Edistettävät vaikutukset:

JOHDANTO
Laatupolitiikassa määritellään, miten Ecomet Oy kehittää toimintojaan ja henkilöstöään. Laatupolitiikka edellyttää sitoutumista standardin noudattamiseen, lainsäädännön vaatimuksiin ja asiakasvaatimusten huomioimiseen kaikissa toiminnoissa.
Laatutavoitteisiin sitoutuu johdon lisäksi myös henkilöstö, joten laatupolitiikasta viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi. Laatutavoitteita arvioidaan säännöllisin väliajoin. Laatupolitiikan tavoitteena on paitsi asiakastyytyväisyyden lisääminen myös toimintojen jatkuva parantaminen.
Ecomet Oy:n laatupolitiikan soveltuvuus arvioidaan kerran vuodessa johdon katselmusten yhteydessä.

SOVELTAMISALA
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Odotamme, että kumppanit ja sidosryhmät ovat tietoisia ohjeistamme ja noudattavat niitä.

LAATUPOLITIIKKA
Yrityksen laatupolitiikan perustana on toimittaa asiakkaalle vaatimusten mukaisia tuotteita vaaditussa toimitusajassa. Yritys sitoutuu toimintaansa koskevan lainsäädännön noudattamiseen ja toimintojen sekä tuotteiden laadun vaatimusten mukaisuuteen. Yrityksen jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta.
Ylläpidämme ISO 9001:2015 ja ISO 450001:2018 standardien vaatimusten mukaista laatu- ja ympäristöjärjestelmää sekä työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen järjestelmää. Sitoudumme sen vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen. Otamme huomioon eri standardien vaatimukset prosessimaisen toiminnan kehittämisessä. Järjestelmien sisään on lisätty kantavien teräsrakenteiden ISO EN-SFS 1090 vaatimukset sekä teräsrakenteiden hitsauksen, rakenteen tarkastuksen ja testauksen standardin ISO SFS-EN 3834-2 vaatimukset.

TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA
Yritys tunnistaa toimintaansa liittyvät työterveyden, -turvallisuuden ja -hyvinvoinnin näkökulmat. Noudatamme standardia ISO 45001:2018 työterveyden ja työturvallisuuden johtamiseen.

Yritys sitoutuu toiminnassaan:
- Turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen. Ehkäisemään työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä.
- Lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttämiseen.
- Työterveys- ja työturvallisuus (TTT) -järjestelmän jatkuvaan parantamiseen.
- Käsittelemään TTT-riskit ja -mahdollisuudet yrityksen kokoon ja toimintaympäristöön sopivalla tasolla.
- Vaarojen poistamiseen ja TTT-riskien vähentämiseen.
- Työntekijöiden ja heidän mahdollisten edustajiensa kuulemiseen ja osallistamiseen.

Tavoitteena on kehittää näitä alueita rinnakkain toiminnan tuloksellisuuden kanssa. Tarjoamme henkilöstöllemme laajennetun työterveyshuollon palvelut, yrityksessä on käytössä varhaisen tuen malli.
Asianmukaisilla työ- ja suojavälineillä sekä -menetelmillä minimoimme työntekijöille toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit. Säännöllisellä työterveys- ja työturvallisuustoiminnalla (TTT-toiminnalla) sekä tätä tukevilla toimintasuunnitelmilla varmistetaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen sekä parantaminen.
Työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia seurataan, ylläpidetään ja kehitetään jatkuvaan parantamiseen
perustuvalla toiminnalla. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana prosessien kehittämistä.
Tuemme henkilöstömme hyvinvointia myös tarjoamalla mahdollisuuden omalla ajalla tapahtuvaan kuntoiluun ja virkistäytymiseen.

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen
Työntekijöiden suuntaan viestitään sisäisen viestinnän ohjeistuksen mukaisesti. Työntekijöillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä päivittäin esimiehelle ja yrityksen johdolle. Työntekijöillä on mahdollisuus antaa nimettömänä palautetta palautepostilaatikon kautta sekä henkilöstökyselyn kautta.

Käytössä ovat seuraavat menettelyt:
- Työsuojelutoimikunta 3 krt/vuosi. Vuoden viimeisessä kokouksessa on mukana työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri.
- Laatu/turvakierrokset joka 3. kuukausi.
- Läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen ja niiden kirjaaminen sähköiseen työkaluun.
- Varhaisen puuttumisen malli.
- Yhteistyö työterveyden kanssa: työpaikkaselvitykset.

Poikkeamista ja tapaturmista tulee ilmoittaa myös viipymättä. Laatupäällikkö kirjaa poikkeaman laatujärjestelmään.
Poikkeamat käsitellään aina seuraavassa työsuojelutoimikunnan kokouksessa sekä vuosittain johdon katselmuksissa.

Tavoite:

Korkea asiakastyytyväisyys ja hyvä vastuullisuus

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin suuri :  : 

Toimenpiteet


1) Luotettavat tavarantoimittajat ja alihankkijat
2) Oikea-aikaiset materiaalitilaukset
3) Omien resurssien hyvä suunnittelu ja käyttö: ihmisten ja koneiden riittävyys
4) Hyvä tekninen osaaminen ja ongelmanratkaisukykyRiskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Palaavat ja suosittelevat asiakkaat Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Korkean laadun ylläpitäminen. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tekeminen ja tulosten mukaan toiminnan kehittäminen. Nopea reagointi asiakaspalautteeseen.

Mittaaminen

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos

[Hallinnollinen]Tavoite:

Turvallinen työympäristö

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet


1. Työntekijöillä voimassaolevat turvakortit
2. Nostoapuvälineiden vuosittaiset tarkastukset
3. Työturvallisuusriskien arvioinnit asennuskohteissa ja omassa työympäristössä
4. Työsuojelutoimikunnan kokoukset 3 kertaa vuodessaRiskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Sairauspoissaolojen väheneminen Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Hyvä yhteydenpito työterveyden kanssa. Fysioterapeutin ergonomianeuvonta.

Mittaaminen

Ilmoitukset projektien riskeistä ja työturvallisuusriskeistä

[Sosiaalinen]

Tietoturvapolitiikka

Vastuutaho: Toimitusjohtaja
Edistettävät vaikutukset:

JOHDANTO
Tietoturvallisuustoiminnan tavoitteena on tukea Ecomet Oy:n liiketoimintaa, suojata sen mainetta ja vastata lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin.
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan kaikkien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamista. Ecomet Oy:n johtoryhmä on hyväksynyt tämän politiikan ja valvoo sen toteutumista. Politiikan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuosittain.
Ulkoisten osapuolten kuten toimittajien, alihankkijoiden ja palveluntoimittajien osalta odotamme systemaattista tietoturva-asioiden hallintaa.
Tietoturvallisuuden käytännön toteutus edellyttää sitä, että työntekijät ymmärtävät, miksi tietoturvallisuus on tärkeää. Käytännön työn riskien ymmärtäminen ja niiden hallitseminen edellyttää tarkentavien ohjeiden noudattamista työntekijöiltä sekä tietoturvakouluttamista ja työntekijöiden perehdyttämistä.
Tietoturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavaa haittaa maineelle ja asiakassuhteille. Politiikan noudattamatta jättämiseen tai vaatimusten vastaiseen toimintaan puututaan matalalla kynnyksellä.

TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN MÄÄRITELMÄT
Tietoturvallisuus koostuu tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä vastuista ja käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan tietojen, tietojärjestelmien ja palvelujen turvaaminen siten, että niiden luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan taata ja osoittaa toteutuneen.
- Luottamuksellisuus: Tieto on vain siihen oikeutettujen saatavilla.
- Eheys: Tieto on oikeaa ja eheää, eikä muuttunut tahallisen tai tahattoman teknisen tai inhimillisen toiminnan seurauksena.
- Saatavuus: Tieto on saatavilla aina sitä tarvittaessa.
- Kiistämättömyys: Tietoon tehdyt muutokset sen käsittelyn eri vaiheissa pystytään tarvittaessa todentamaan.
Tietoturvaan kuuluvat tietojen turvaamisen menetelmät, välineet ja toimenpiteet, työhön osoitetut resurssit sekä välineistön ja tilojen tietoturvaominaisuudet.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön oikeutta henkilötietojen suojaan. Tietosuojatyön tavoitteena on lainsäädännön vaatimusten täyttäminen, asianmukaisuuden ja käyttötarkoitussidonnaisuuden takaaminen henkilötietojen käsittelyssä sekä rekisteröityjen oikeuksien tehokas toteutuminen kaikessa yrityksen toiminnassa.

TIETOSUOJAVASTUUT JA ORGANISOINTI
Kaikki Ecomet Oy:ssä työskentelevät henkilöt vastaavat tietoturvallisuusasioista osana muita työtehtäviään oman toimenkuvansa ja vastuualueidensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaista vastuuta tietoturvasta huolehtimisesta ei voida siirtää muille eikä ulkoistaa.
Tietoturvallisuuden hallintamenettelyt on kuvattu omassa taulukossa.
Vastuut tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti ovat seuraavat:
- Rekisterinpitäjä: Ecomet Oy -päättää henkilötietojen käsittelytarkoituksesta ja -tavasta.
- Tietojenkäsittelijä: Ecomet Oy:n nimetyt henkilöt -säilyttävät ja käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Tietoturvallisuuden johtaminen
- Laatupäällikkö kehittää tietoturvan johtamista, henkilöstön tietoturvaosaamista ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti, sekä avustaa tietoturvakysymyksissä.
- Laatupäällikkö vastaa tietoturvapolitiikan ja muun tietoturvadokumentaation ajantasaisuudesta yhdessä prosessinomistajien kanssa.
- Laatupäällikkö käsittelee tietoturvariskejä systemaattisesti osana riskienhallinnan periaatteiden mukaista toimintaansa.
- Laatupäällikkö raportoi johdolle tietoturvan tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä ja esittää toimintasuunnitelman seuraavalle raportointikaudelle.
- Johto hyväksyy tietoturvapolitiikan, seuraa sen toteutumista ja esittää resurssit tietoturvan toteuttamiseksi.

Koko henkilöstö
Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa tietoturvapolitiikkaa ja ohjeita työssään, koska ne ovat osa henkilöstön työtehtäviä ja asiakaspalvelua. Henkilöstön tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelleen.

Toimintamalli:
- Uudelle työntekijälle annetaan hänen tehtäväänsä vastaavat käyttöoikeudet sekä perehdytetään hänet toimimaan organisaation tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.
- Tietoturvallisuusasioihin perehtyminen ja osaamisen ylläpito järjestetään, kriittisten tehtävien tehtäväkuvaukset dokumentoidaan niin, että joku toinen pystyy niiden avulla suorittamaan ko. tehtävän.
- Asiantuntevien varahenkilöiden määrittely ja kouluttaminen hoidetaan, käyttöoikeuksien määrittely toteutetaan kullekin henkilölle työtehtävien, ei organisaatioaseman mukaan.
- Tietoturvallisuushäiriöt ja tietoturvaan liittyvät havainnot kirjataan ja käsitellään sähköisessä työkalussa.
- Työsuhteen päätyttyä huolehditaan, että henkilö palauttaa avaimet, henkilötunnisteet ja henkilökortin, joka hävitetään sekä henkilön käyttöoikeudet poistetaan.

Kumppanit ja toimittajat
Ulkopuolisia palvelutoimittajia koskeviin sopimuksiin liitetään tämän politiikan tietoturvavaatimuksia soveltuvin osin. Näiden tahojen vastuulla on noudattaa sopimuksellisia tietoturvavaatimuksia siten kuin eri tahojen välillä on sovittu.
Kirjaamme tietoturvaan liittyvät havainnot sähköiseen työkaluun.
Toimittajille voidaan tehdä tietoturva-auditointeja ja tarkastuksia tietoturvan toteutumisen varmistamiseksi.

Riskien arviointi
Tietoturvariskejä arvioidaan riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti vuosittain osana johdon toimintaa, sekä uusien järjestelmien määrittelyvaiheessa ja merkittävien muutosten yhteydessä.
Tietoturvariskit arvioidaan ja analysoidaan niiden liiketoimintavaikutusten perusteella. Riskiarvioinnin perusteella päätetään hallintakeinoista ja riskien priorisoinnista, joiden avulla riskit tuodaan hyväksyttävälle tasolle.

TOIMINTA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOIKKEAMISSA
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan, käsitellään ja rekisteröidään toimintaohjeen mukaisesti sähköisellä työkalulla.
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan tarvittaessa valvontaviranomaiselle voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelle sekä kirjata aina tietoturvahavainto sähköiseen työkaluun.
Politiikan noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin, kuten esimerkiksi huomautukseen, varoitukseen tai ääritapauksessa työsuhteen purkamiseen, mikäli kyseessä on tahallinen toiminta.

OHJELMISTOT JA TIETOTURVAN TOTEUTUMISEN SEURANTA
Hyödynnämme tietoturvallisuuden toteutumisen ja tason seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com®
- Tietoturvallisuuden ja tietosuojan seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Sähköinen työkalu
- Tietoturvahavaintojen ja poikkeaminen käsittely, ilmoitukset ja raportit

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on Ecomet Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Ecomet Oy:n laatupäällikkö.

Tavoite:

Tietoturvallinen toiminta ja tietoturvariskien hallinta

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni :  : 

Toimenpiteet


1. GDPR-lain edellyttämät toimenpiteet ja prosessit.
2. Tietokoneiden päivittäminen ja tietoturvasta huolehtiminen. Ammattimainen ulkoistettu IT-tuki.
3. Salasanoista huolehtiminen.
4. Tietoturvan huomiointi perehdyttämisessä.Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Asiakastietojen ja -dokumenttien hyvä hallinta Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Asiakkaiden dokumenttien systemaattinen käsittely. Vastuiden ja valtuuksien määrittäminen.

MittaaminenHankintapolitiikka

Vastuutaho: Ostopäällikkö
Edistettävät vaikutukset:
  #Arvoketjun työntekijöiden asianmukaiset työskentelyolosuhteet

SOVELTAMISALA
Hankintapolitiikkaa sovelletaan Ecomet Oy:ssä kaikkiin hankintoihin. Tämä politiikka linjaa hankintamme tavoitteet ja tahtotilan.

LAIT JA ASETUKSET
Yrityksiemme hankinnan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä asianmukaisia sosiaalisia käytäntöjä. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Edellytämme hankintakumppaneiltamme samoja asioita.

HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET
Hankintojemme tavoitteena on varmistaa tuotteidemme/palveluidemme korkea asiakastyytyväisyys ja saavuttaa omat strategiset liiketoiminnan tavoitteemme. Hankinnassa huomiomme siihen liittyvät merkittävät vastuullisuutemme näkökulmat ja pyrimme jatkuvasti parantamaan niiden tilannetta myös kumppaniemme toiminnassa.
Parannamme jatkuvasti toimittajiemme hyväksyntä-, arviointi- ja seurantaprosesseja. Odotamme kumppanimme antavan seurantatietoja vastuullisuusohjelmaamme toteuttamista sekä vastuullisuusraportointia varten.

HANKINTOJEN VASTUULLISUUS
Ympäristövastuu
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme merkittävimmiltä kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja ympäristövastuullisuudesta osana omaa vastuullisuusohjelmaamme.

Sosiaalinen vastuu
Kohtelemme toimittajiamme tasapuolisesti. Korostamme vastuullisia, rehellisiä, avoimia ja pitkäaikaisia toimittajasuhteita yhteisten prosessien kehittämiseksi.
Parannamme valmiuksiamme tunnistaa paremmin sosiaalisia riskejä omassa hankintaketjussa.
Edellytämme että kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta.

Turvallisuus
Turvallisuus omassa toiminnassamme on tärkeää. Hankinnassa edellytämme niin tuotteiden kuin palveluiden turvallisuutta. Turvallisuus huomioidaan niin toimittajien kriteerien asettamisessa ja seurannassa kuin tuotteiden ja palveluiden vaatimusten täyttymisen arvioinnissa.
Alihankkijan työskennellessä meidän työnjohtomme alla, alihankkija on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvistä epäkohdista.

YHTEISTYÖ JA YHDESSÄ KEHITTYMINEN
Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi toiminnastamme kumppaneillemme ja teemme luottamuksellista yhteistyötä.
Annamme reilusti tosiasioihin ja tietoon perustuvaa palautetta omille kumppaneillemme. Odotamme, että kumppanimme antavat palautetta meille, jotta voimme yhdessä kehittyä ja luoda asiakkaillemme lisäarvoa.
Käsittelemme yhteiset poikkeamat rakentavasti ja opimme tekemistämme virheistä.
Arvioimme säännöllisesti strategisia hankintakumppaneitamme osana johtamisjärjestelmäämme. Seurannan tavoitteena on yhteinen kehittyminen, prosessien tehostaminen ja toimitusketjun vastuullisuuden varmistaminen.

OHJELMISTOT JA SEURANNAT HANKINNAN VASTUULLISUUDESTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com®
- Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Sähköinen työkalu
- Toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on Ecomet Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Ecomet Oy:n laatupäällikkö.

Tavoite:

Vastuulliset hankinnat

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni :  : 

Toimenpiteet


Ylläpidämme kriteeristöä toimittajien valinnalle.Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Kustannusten nousu Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Tarjouksia laadittaessa huomioidaan tarkasti tarvittavat materiaalit ja asiakkaiden vaatimukset. Kilpailutamme tuotteet ostojen yhteydessä ja ostamme vain luotettavilta toimittajilta. Teetämme investointilaskelmat uusissa hankinnoissa.

Mittaaminen

Toimittajakysely

[Hallinnollinen]

Ympäristöpolitiikka

Vastuutaho: Laatupäällikkö
Edistettävät vaikutukset:
  #Ilman saastuminen

KUVAUS
Sitoudumme ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen kaikessa toiminnassamme. Yritys tunnistaa ja ottaa huomioon toimintoihinsa liittyvät ympäristönäkökohdat. Yritys sitoutuu toimintaansa koskevan ympäristölainsäädännön noudattamiseen sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan vähentämään ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta. Keskeisenä tavoitteena on tehokas energian ja materiaalin käyttö. Tehostamme systemaattisesti toimitilojemme energiatehokkuutta uutta teknologiaa hyödyntäen. Materiaaleja ostetaan aina projektille ja vain projektiin tarvittava määrä, jolloin varastoon ei pääse kertymään ylimääräistä materiaalia. Pienet levyn jäämäpalat merkitään tuotetunnuksin ja sulatenumeroin, jolloin ne voidaan tunnistaa ja käyttää toisessa projektissa. Kuljetuskustannuksia vähennämme yhdistäen eri projektien ostoja ja tilaamaan samalta toimittajalta, jolloin kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat pienemmät.

SOVELTAMISALA
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Odotamme, että kumppanit ja sidosryhmät ovat tietoisia ohjeistamme ja noudattavat niitä.

VAATIMUSTENMUKAISUUS JA YMPÄRISTÖTYÖ
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Ympäristöjohtamisemme pohjautuu ympäristöjärjestelmään (ISO 14001:2015), missä ympäristönäkökohdat, ympäristöriskit ja -mahdollisuudet on tunnistettu.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.
Ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltuvuus ja vaikuttavuus arvioidaan vuosittain sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Suunnitelmien mukaisesti toteutamme myös omien toimittajiemme seurantaa, joissa huomioimme ympäristönäkökohdat.

TOIMITTAJAT JA HEIDÄN VELVOLLISUUTENSA
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja vastuullisuudesta. Velvoitamme kumppanimme antamaan seurantatietoja vastuullisuudesta.

KESKEISET YMPÄRISTÖPERIAATTEET
- Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja toimimme toiminnalle asetettujen ympäristöehtojen mukaisesti.
- Teemme yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, että ympäristötyömme vastaa toiminnoillemme asetettuja odotuksia ja vaatimuksia.
- Pienennämme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia hankinnoissa, palvelussa ja logistiikassa.
- Edistämme kiertotaloutta koko arvoketjussamme.
- Otamme ympäristönäkökulmat huomioon investoinneissa ja yritysostoissa.
- Kohotamme koko henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista tehokkailla sisäisillä koulutuksilla.
- Sitoudumme jatkuvan parantamisen periaatteisiin.
- Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä taloudellisesti kestävällä tavalla.
- Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta toimintamme hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Seuraamme hiilijalanjälkeämme vuositasolla sekä omissa että kumppaneidemme (scope 1, 2 ja 3) toiminnoissa.

VASTUUT JA ROOLIT
Yrityksen johto asettaa ympäristöpolitiikan ja ympäristötavoitteet.
Operatiivinen johto vastaa toimintojen suunnittelusta ja resursoinnista yhdessä laaturyhmän kanssa.
Jokaisen työntekijän vastuulla on ohjeiden ja määräysten noudattaminen omassa työssään. Arvostamme työntekijöidemme kehitysideoita ympäristönsuojelun parantamiseksi.

YMPÄRISTÖRIKKOMUSTEN JA VAHINKOJEN ILMOITTAMINEN
Jos työntekijä huomaa, että yrityksemme tai kumppanimme toimii vastoin politiikkaa, ohjeistustamme tai lainsäädännön vaatimuksia, hänen oikeutensa ja velvollisuutensa on ilmoittaa siitä suoraan esimiehelleen.
Rikkomuksesta voidaan ilmoittaa viranomaisille, jos on syytä epäillä, että työntekijän tai kumppanin toiminta on ympäristölainvastaista.

OHJELMISTOT JA YMPÄRISTÖVASTUULLISUUDEN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com®
- Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Sähköinen työkalu
- Ympäristöhavainnot ja poikkeamat, toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on Ecomet Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Ecomet Oy:n laatupäällikkö.

Tavoite:

Hiilineutraalius

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Pieni
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet


Scope 1: Polttoöljyllä toimivista trukeista sähkökäyttöisiin siirtyminen
Scope 2: Uusiutuvaan sähköön kokonaan siirtyminen, maalaamon lämmitysöljyn käytön vähentäminen aurinkopaneelien avulla, ilmavesilämpöpumppu
Scope 3: Kuljetusyhtiöiden hiilipäästöjen seuranta, henkilökunnan työmatkaliikenteen päästöjen vähentäminen (esim. mahdollinen polkupyöräetu)Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Maineen paraneminen Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Viestimme teoistamme hiilineutraalisuuden edistämiseksi.

Mittaaminen

Organisaation hiilijalanjälki

[Ympäristö]Tavoite:

Kiertotalouden edistäminen

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet


Kierrätysmateriaalin lisääntyvä hyödyntäminen tuotannossa, tuotantojätteen kierrätys (muovi, pahvi, mustametalli, kirkasmetalli, rakennusjäte, ongelmajäte), ylijäämämateriaalin hyödyntäminen mm. pakkauksiin, kuljetuslavojen kierrätys, peittaushappoveden käsittelyRiskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Jätemäärän ja -kustannusten pieneneminen Merkittävyys: Pieni Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Työntekijät perehdytetään lajitteluun. Jätejakeiden huolellinen erottelu. Levyleikkauksessa hyvä nestaus eli materiaalin optimointi.

Mittaaminen

Jätejakeiden tilastot

[Ympäristö]ELY:n ympäristösuojelun tietojärjestelmän mittarit

[Ympäristö]

Yritys AB

Vastuullisuusviestintä

Vastuutaho: Laatupäällikkö

JOHDANTO
Läpinäkyvä toiminta on osa arvojamme, ja toimintaamme ohjaavat arvot toteutuvat myös viestinnässämme. 

SIDOSRYHMIEN JA NIIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN
Olemme tunnistaneet viestinnän kannalta tärkeimmät sidosryhmät ja eri sidosryhmiin kuuluvat toimijat ja niiden tarpeet. Olemme suunnitelleet viestintämme eri sidosryhmien tarpeille sopiviksi. Selvitämme viestintämme tarpeenmukaisuutta ja otamme vastaan palautetta, jonka pohjalta kehitämme viestintäämme. 

MISTÄ VIESTIMME
Viestimme sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme ajankohtaisista asioista, kuten toimintaa koskevista vaatimuksista, ohjeista ja muutoksista sekä vastuullisuuden kehityssuunnista ja vastuullisuustyömme tuloksista. Lisäksi kannustamme sidosryhmiämme vastuullisiin tekoihin käyttäen erilaisia viestinnän keinoja. 

SISÄINEN VIESTINTÄ – MILLOIN, MITEN JA KENELLE VIESTIMME
Toimistopalaverit - mitä viestitään
- Työn ja projektien eteneminen
- Työnjako, aikataulut
Toimistopalaverit - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Työnjohto ja työnsuunnittelu. Keskustelevaa ja epämuodollista viestintää

Henkilöstöinfo - mitä viestitään
- Projektien tilanne: eteneminen ja tulossa
- Asiakasvaatimukset ja mahdollisista muuttuneista asioista
- Laatu- ja ympäristötavoitteiden toteutumisen tilanne
Henkilöstöinfo - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Koko henkilöstö. Suullinen viestintä, muistiot, ilmoitustaulu

Ilmoitustaulut - mitä viestitään
- Laatuasiat ja täytettävä poikkeamalomake
- Pelastussuunnitelma
- Työsuojeluasiat
- Trukkiajoluvat ja työturvallisuuskorttitaulukko
- Vakuutusasiat, työterveyshuollon asiat ja yhteystiedot
- Tieto siitä, mistä löytyy ”Työpaikalla nähtävä oltava lainsäädäntö” 
Ilmoitustaulut - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Koko henkilöstölle. kirjallisesti ilmoitustaululla

Työsuojelutoimikunnan pöytäkirja - mitä viestitään
- Työsuojelutoimikunnan käsittelemät asiat ja kehitysehdotukset
Työsuojelutoimikunnan pöytäkirja - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Koko henkilöstö. Kirjallisesti tuotannon ihmisille ja toimiston henkilöstölle sähköposti

Työohjeet kansiossa ja ilmoitukset muutoksista ilmoitustaululle - mitä siitä viestitään
- Tuotannon työohjeet
- Toimiston työohjeet sähköisesti
Työohjeet kansiossa ja ilmoitukset muutoksista ilmoitustaululle - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Tuotannon työntekijät, toimiston työntekijät. Tuotannon työohjeiden muutokset viestitään kirjallisesti ilmoitustaululla. Työohjeet paperilla työkansioissa. 

Työohjeiden muutokset - mitä siitä viestitään
- Muutokset työohjeisiin
Työohjeiden muutokset - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Tuotannon työntekijöihin. Kirjallisesti ilmoitustaululla. 

Henkilöstön sisäiset koulutukset - mitä viestitään
- Koulutuksen sisältö
- Koulutukseen osallistujat
Henkilöstön sisäiset koulutukset - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Kaikki yrityksen työntekijät. Viestitään suullisesti ja kirjallisesti ilmoitustaululla

Excel-kassa - mitä viestitään
-Budjetti, kassavirta
Excel-kassa - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Taloushallinto, toimitusjohtaja, ostopäällikkö. Sähköisesti excel-kassa. 

Toimintapolitiikat - mitä viestitään
- Toimintapolitiikkojen sisältö
Toimintapolitiikat - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Koko yrityksen henkilökunta. Ilmoitustaulu, henkilöstöpalaverit

ULKOINEN VIESTINTÄ – MILLOIN, MITEN JA KENELLE VIESTIMME
Asiakkaat - mitä viestitään
- Yrityksen arvot ja vastuullisuus
- Voimassa olevat sertifikaatit
Asiakkaat - milloin viestitään
- Jatkuvaa viestintää mm nettisivujen kautta
Asiakkaat - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Asiakkaille
- Lyhyet kuvaukset asioista, nettisivut

Alihankkijat - mitä viestitään
- Tilaukseen liittyvät laadulliset vaatimukset
- Ympäristöjärjestelmään liittyvät oleelliset asiat
Alihankkijat - milloin viestitään
- Tilausten yhteydessä
- Mahdollisten toimittaja-auditointien yhteydessä
Alihankkijat - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Alihankkijoille
- Mahdolliset tiedotteet, nettisivut, sähköposti, fb

Oppilaitokset - mitä viestitään
- Hyvät ja haasteelliset harjoittelupaikat
Oppilaitokset - milloin viestitään
- Kun opiskelija ottaa yhteyttä TET-jaksolle tai työharjoitteluun
Oppilaitokset - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Opiskelijoille
- Puhelin, sähköposti, tapaamiset, rekrytapahtumat, facebook-mainonta 

Muut sidosryhmät ja media - mitä viestitään
- Yrityksen toimintaan liittyvät uutiset ja asiat
Muut sidosryhmät ja media - milloin viestitään
- Paikallislehdet: logomainos ja hyvän joulun toivotus
- Ammattilehdet: juttuartikkelit
Muut sidosryhmät ja media - kenelle viesti suunnataan ja miten viestitään
- Kunnille, kuntalaisille, viranomaisille, medialle
- Mainonta ja tiedotteet

VIESTINNÄN VAATIMUKSET 
- Organisaation omat vaatimukset: Viestintä on totuudenmukaista.
- Asiakkaiden vaatimukset: Viestintä on ymmärrettävää ja ajankohtaista.
- Ympäristönäkökohdat: paperinkäytön minimointi. Sähköinen viestintä.
- Riskit ja mahdollisuudet: Uusien medioiden hyödyntäminen.
- Poikkeaminen käsittely: Poikkeamat kirjataan sähköiseen työkaluun.
- Prosessin parantaminen: Oppilaitosyhteistyön kehittäminen.

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Sisäisestä vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja, laatupäällikkö ja esihenkilöt. Ulkoisesta vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja ja laatupäällikkö.


Palaa alkuun