ShowYourSustainability
Fi En

Vastuullisuusraportti

Yritys AB
Lakia-Jukola 2024

Raportin hyväksynyt: Pauli Mäkelä, 19.01.2024

Sisällys

Raportilla pääsee liikkumaan klikkaamalla sisällysluettelon eri kohtia.

Yrityskuvaus


Olennaiset vaikutukset

•Henkilöstön terveydestä huolehtiminen ja hyvät työolot, Olennaisuus: Erittäin suuri
•Roskien päätyminen luontoon, Olennaisuus: Erittäin suuri
•Arvoketjun työntekijöiden asianmukaisten työolosuhteiden edistäminen, Olennaisuus: Suuri
•Ammattiliittojen lakot ja mielenilmaukset, Olennaisuus: Suuri
•Yhteiskunnallinen paine parantaa vastuullisuutta, Olennaisuus: Suuri
•Ilman saastuminen, Olennaisuus: Suuri
•Osallistujien turvallisuudesta ja yksityisyydestä huolehtiminen, Olennaisuus: Suuri
•Kiertotalouden edistäminen, Olennaisuus: Suuri
•Korkea uusiutumattoman energian kulutus, Olennaisuus: Kohtalainen
• Sään ääriolosuhteiden yleistyminen, Olennaisuus: Kohtalainen
•Runsas kierrättämättömän jätteen määrä, Olennaisuus: Kohtalainen
•Korkea vedenkulutus, Olennaisuus: Kohtalainen
•Reilun ansiotoiminnan harjoittamisen edistäminen, Olennaisuus: Kohtalainen

Toimintaperiaatteet

•Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli
   • Tavoite: Osallistujien yksityisajoneuvojen käyttämisen vähentäminen
   • Tavoite: Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja ympäristömääräyksiä
   • Tavoite: Hyväksytty Ekokompassin auditointi
   • Tavoite: Kierrätyspisteen toteuttaminen tapahtuma-alueella
•Hankintaperiaatteet
•Kiertotalouden edistämisen periaatteet
•Lakia-Jukolan ympäristölupaus
   • Tavoite: Kierrätämme ja käytämme uudelleen mahdollisimman paljon materiaalia
•Turvallinen toimintaympäristö
•Eettiset periaatteet
   • Tavoite: Sitoutamme toimitsijamme sekä julkaisemme sidosryhmillemme eettiset periaatteemme
•Tietoturvallisuuden toimintaperiaatteet

Vastuullisuusviestintä

Yrityskuvaus

Kuvaus
MAAILMAN SUURIN VIESTISUUNNISTUSTAPAHTUMA

Haluamme viestiä läpinäkyvästi vastuullisuutemme toimintaperiaatteista, tavoitteista ja toteutettavista toimenpiteistä julkaisemalla vastuullisuusraporttimme. Raportti käsittää koko vastuullisuusohjelmamme ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon osalta.

Vastuullisuusohjelman kirjaaminen raporttiin edistyy koko kevään ajan.

Organisaatiokuvaus
Jukolan järjestelyjen taustalla on johtoryhmä. Johtoryhmä on toiminut vuodesta 1980 lähtien. Sen perustajayhteisöjä olivat Kaukametsäläiset, Helsingin Sanomat ja Suomen Suunnistusliitto. Vuodesta 2004 alkaen Helsingin Sanomien työtä on jatkanut Puolustusvoimat. Yhteisöt nimeävät henkilöedustajansa johtoryhmään. Vuonna 2018 johtoryhmä laajeni siten, että kullakin osapuolella on kaksi (2) edustajaa.
Johtoryhmän sihteerinä toimii Suunnistusliiton viestiä varten nimeämä tekninen asiantuntija (TA). Teknisen asiantuntijan tehtävänä on varmistaa kaiken kattavasti, että järjestelyt toteutetaan kilpailusääntöjä noudattaen, niin että urheilullinen oikeudenmukaisuus toteutuu.
Johtoryhmä julistaa kilpailun haettavaksi, tutkii maaston ja kilpailukeskuksen sekä järjestäjän edellytykset suoriutua järjestelytehtävästä ja valitsee järjestäjän.

Vuoden 2024 tapahtuman järjestävänä tahona on seurayhtymä, jonka muodostavat Kauhavan Wisa ja Lapuan Virkiä. Tapahtuman järjestelyitä johtavat järjestelytoimikunnan pj Jukka-Pekka Sorvisto, kilpailunjohtaja Ilpo Pajula sekä pääsihteeri Pauli Mäkelä.

Tapahtuman järjestelytoimikunnan valiokuntien päälliköt:
- Areenatuotantovaliokunnan vastaava: Mikko Reitti
- IT- ja tulospalveluvaliokunnan vastaavat: Markus Turja (IT-infra), Arto Puro-Aho (tulospalvelu)
- Kartta- ja ratavaliokunnan vastaava: Juha Nivukoski
- Kenttä- ja huoltovaliokunnan vastaavat: Jarmo Kujanpää (kenttä), Timo Liinamaa (huolto)
- Kilpailutoiminnot-valiokunnan vastaava: Tuija Katajamäki
- Markkinointi- ja talousvaliokunnan vastaavat: Jouni Keski-Saari, Jouko Vuolle (markkinointi)
- Turvallisuusvaliokunnan vastaava: Jarmo Kirkkomäki
- Viestintä- ja mediavaliokunnan vastaava: Iida Huhtala

Organisaatiokuvaus
Vastuullisuusohjelman soveltamisala ja kattavuus
Vastuullisuusohjelma ja -raportti kattavat koko toimintamme. Raportti käsittää koko vastuullisuusohjelmamme ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon osalta.

Toimintaympäristö
Kisakeskus sijaitsee Kauhavan lentokentällä ja kilpailumaastot sen ympäristössä.


Missio

Kaukametsäläiset ry: Lippulaiva - suunnistuksen kärkitapahtuma maailmassa.

Visio

Lakia-Jukola 2024 - palveluiltaan sujuvin Jukola ikinä!

ArvotJärjestäjät - osaavat ja motivoituneet järjestäjät, talkootyön osuus on noin 95 %
Urheilijat - kilpailu tehdään huipuille massatapahtuman vaatimukset huomioiden
Kumppanit - tapahtuma vaatii erilaisia yhteistyökumppaneita (ml. media)
Osaaminen - avoin tiedonsiirto järjestäjältä toiselle, asiantuntijaverkoston tuki
Luonto - kilpailu käydään maastossa, jossa on eri ympäristötekijät huomioitu
Arvokkuus - järjestelyt tukeutuvat perinteisiin Aleksis Kiven hengessä

Valtakunnallisuus - tapahtuma järjestetään vuosittain eri puolella Suomea
Elämys - jokainen Jukola tarjoa ainutlaatuisen kokemuksen, arvo osallistumiselle
Nuorten Jukola - tärkeä kasvualusta aikuisten tapahtumalle
Lippulaiva - suunnistuksen kärkitapahtuma maailmassa
Asiakkaat - kilpailukeskus palvelee positiivisessa hengessä kaikkia asiakkaita

Olennaiset vaikutukset

Tässä osiossa on kuvattu sellaiset toimintamme vaikutukset, joista seuraa olennaista hyötyä tai haittaa ympäristölle tai yhteiskunnalle sekä sellaiset ulkoiset vaikutukset, jotka aiheuttavat meille olennaisia taloudellisia riskejä tai mahdollisuuksia.

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusarviointi tehtiin yhdessä Ceriffi Oy:n vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Apuna olennaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa käytettiin ESRS-standardien taulukkoa ESRS 1 AR 16. Olennaisuuden määrittäminen tehtiin pohjautuen asiantuntijoiden arvioon ja omaan kokemukseemme alastamme sekä siitä, mitä vaikutuksia alallamme on tärkeää huomioida. Sidosryhmäkyselyä ei tässä olennaisuusanalyysissamme ole vielä tehty.

Olennaisten vaikutusten määrittäminen on kesken, tietoja päivitetään kevään 2024 aikana. Olennaisuuksien arvioimiseksi ja vaikutus määrittelyyn osallistui organisaation johto sekä vastuullisuuden tiimin jäsenet. Olennaisuuden arviointia toteutetaan osin haastatteluina ja johtopäätökset ovat organisaation operatiivisen vastuuhenkilöiden arvioimina.
Henkilöstön terveydestä huolehtiminen ja hyvät työolot
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Työntekijöillämme on käytössä kattavat työterveyshuollon palvelut. Työolosuhteet ovat asianmukaiset ja turvallisuudesta huolehditaan. (kirjaus kesken)

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Kohtalainen  Levinneisyys: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Roskien päätyminen luontoon
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Suunnistuskilpailu toteutetaan Kauhavan lentokentän läheisissä maastoissa. Roskaamisen torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota. Vaikutus syntyy tapahtuman järjestämisen liiketoiminnasta.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Alle vuoden kuluttua  Vakavuus: Ei määritetty  Levinneisyys: Erittäin pieni   Korjattavuus: Helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli

Arvoketjun työntekijöiden asianmukaisten työolosuhteiden edistäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Teemme yhteistyötä vain sellaisten toimijoiden kanssa, joiden tiedämme omalta osaltaan edistävän asianmukaisten työolosuhteiden toteutumista. Asianmukaisiin työolosuhteisiin kuuluvat mm. työturvallisuus, kohtuullinen työaika, riittävä palkka, yhdistymisvapaus, työ- ja yksityiselämän tasapaino ja terveydestä huolehtiminen.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Kohtalainen  Levinneisyys: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Ammattiliittojen lakot ja mielenilmaukset
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Vaikka lakot ja mielenilmaukset eivät kohdistuisi suoraan meihin, ne vaikuttavat tapahtuman rakentamiseen ja osallistujien osallistumiseen. Erityisesti logistiikka-alan työnseisaus vaikuttaisi merkittävästi tavarantoimituksiin sekä osallistujien alueelle pääsyyn.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tulevaisuudessa  
Taloudellinen vaikutus: Kohtalainen  
Tyyppi: Riski  Milloin: 1-5 vuoden kuluttua   Todennäköisyys: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Yhteiskunnallinen paine parantaa vastuullisuutta
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Monet eri tahot kuten tapahtuman osallistujat, yhteistyökumppanit ja maanomistajat vaativat järjestäjältä vastuullisuutta. Vastuullisuuden ohittaminen aiheuttaisi suuren mainehaitan. Yhteiskunnallinen paine ajaa meitä omien arvojemme ohella keskittymään vastuullisuuteen entistä enemmän.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tällä hetkellä  
Luonne: Positiivinen  
Taloudellinen vaikutus: Kohtalainen  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Ilman saastuminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Tapahtuman järjestämisessä ja sen aikana muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä erityisesti tavara- ja henkilöliikenteestä. Sponsor Insightin tekemän kävijäkyselyn mukaan vuoden 2023 osallistujista 85% saapui tapahtumaan henkilöautolla tai muulla yksityisellä moottoriajoneuvolla. Osallistujista 3% saapui tapahtumaan tapahtumapaikkakunnalta tai sen lähialueelta, 29% Uusimaalta, 10% ulkomailta ja loput 58% ympäri Suomea. Vaikutus syntyy tapahtuman järjestämisen liiketoiminnasta.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Alle vuoden kuluttua  Vakavuus: Ei määritetty  Levinneisyys: Kohtalainen   Korjattavuus: Melko vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli

Osallistujien turvallisuudesta ja yksityisyydestä huolehtiminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Huolehdimme tuotteidemme ja palvelujemme turvallisuudesta asianmukaisia lakeja noudattamalla. Samoin huolehdimme osallistujatietojen asianmukaisesta käsittelystä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Kohtalainen  Levinneisyys: Kohtalainen  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Tietoturvallisuuden toimintaperiaatteet

Kiertotalouden edistäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Hyödynnämme kierrätysmateriaalia ja edellisen tapahtuman käyttämää materiaalia tuotannossamme. Kierrätämme jätteet mahdollisuuksien mukaan.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Alle vuoden kuluttua  Hyödyllisyys: Kohtalainen  Levinneisyys: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli

Korkea uusiutumattoman energian kulutus
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Vuoden 2022 tapahtumassa käytetystä energiasta 49,6% oli uusiutumatonta energiaa. Lakia-Jukolan käyttämä sähkö tulee Jylhän Sähköosuuskunnalta, jolla on pieni vesivoimala Kauhavan Jylhänkoskella. Suurin osa sähköstä tulee EPV Energia Oy:ltä, jonka osakkaana Jylhän sähköosuuskunta kehittää kotimaista sähköntuotantoa jatkuvasti hiilineutraalimpaan suuntaan. Vaikutus syntyy tapahtuman järjestämisen liiketoiminnasta.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Alle vuoden kuluttua  Vakavuus: Ei määritetty  Levinneisyys: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli

Sään ääriolosuhteiden yleistyminen
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Ilmastonmuutoksen myötä sään ääriolosuhteet yleistyvät, mikä voi vaikuttaa haitallisesti tapahtuman järjestämiseen. Kovat tuulet voivat kaataa puita ja aiheuttaa turvallisuusuhan ja rankkasateet voivat aiheuttaa tulvimista. Kuivuus voi aiheuttaa maastopalovaaran ja hellejaksot voivat aiheuttaa terveydelle uhkia.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tällä hetkellä  
Luonne: Positiivinen  
Taloudellinen vaikutus: Kohtalainen  

Vaikutusta edistävät politiikat:

Runsas kierrättämättömän jätteen määrä
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Toiminnastamme aiheutuu runsaasti jätettä, jota ei voida jatkojalostaa tai kierrättää. Jätteet vuoden 2023 tapahtumassa: biojäte 1800kg, pahvi ja kartonki 1800kg, muovi 300kg, paistorasva 150kg, lajittelematon rakennusjäte 2400kg, lajittelematon sekajäte 9900kg Vaikutus syntyy tapahtuman järjestämisen liiketoiminnasta.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Alle vuoden kuluttua  Vakavuus: Ei määritetty  Levinneisyys: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli

Korkea vedenkulutus
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Tapahtuman vedenkulutus jakautuu järjestäjän ja osallistujien käyttämään veteen. Tapahtumassa veden kokonaiskulutus on 660 kuutiota, josta noin puolet on suihkualueen pesuvettä ja puolet ravintolatuotteiden valmistamiseen ja puhtaanapitoon käytettyä sekä osallistujien juomavetenä käytettyä talousvettä. Vaikutus syntyy tapahtuman järjestämisen liiketoiminnasta.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Alle vuoden kuluttua  Vakavuus: Ei määritetty  Levinneisyys: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli

Reilun ansiotoiminnan harjoittamisen edistäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Harjoitamme ansiotoimintaa lakien ja säädösten mukaisesti ja pyrimme näyttämään hyvää esimerkkiä reiluna toimijana. Toimimme hyvän hallintotavan mukaisesti. Maksamme laskut ajallaan. Huolehdimme omalta osaltamme korruption ja lahjonnan ehkäisemisestä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Kohtalainen  Levinneisyys: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Hankintaperiaatteet #Tietoturvallisuuden toimintaperiaatteet

Palaa alkuun

Toimintaperiaatteet

Ympäristö ja ilmasto: Ekokompassi-sertifikaatti ja johtamismalli

Vastuutaho: Lakia-Jukola 2024
Edistettävät vaikutukset:
  #Runsas kierrättämättömän jätteen määrä

Jukolalle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi, jonka ympäristölupaus on uusittu vuonna 2021. Ekokompassin auditointi toteutetaan jälleen Lakia-Jukolassa.


Ekokompassi käsittää seuraavat osa-alueet, joita tarkastellaan auditoinnissa:

- Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

- Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö.

- Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.

- Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

- Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

- Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.

- Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

- Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

- Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.
Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle alla olevista osa-alueista ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Mikäli merkittäviä ympäristövaikutuksia on useampia, tulee tavoitteet asettaa sen mukaan myös useammalle osa-alueelle.
Tapahtumissa tavoitteet asetetaan kaikille merkittäville ympäristövaikutuksiin pohjautuville osa-alueille: Jätteet, energia, hankinnat, materiaalinkäyttö, kemikaalit, melu, logistiikka ja liikkuminen, viestintä, vaikuttaminen, luonnon monimuotoisuus ja muu osa-alue.

- Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista.

- Organisaatio raportoi myös soveltuvin osin tuloksia ennen ensiauditointia. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.
Lakia-Jukolan vastuullisuustavoitteiden kirjaaminen on kesken. Tietoja päivitetään kevään 2024 aikana.

Tavoite:

Osallistujien yksityisajoneuvojen käyttämisen vähentäminen

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Lakia-Jukolan järjestäjät ovat suunnitelleet yhdessä VR:n kanssa kaukoliikenteen päiväjunien aikatauluja vastaamaan tapahtuman osallistujien tarpeita. Junalippujen myynti on viestitty ja aloitettu VR:n verkkokaupassa tammikuussa 2024. Järjestäjät kannustavat osallistujia huomioimaan ekologisemman tavan ja turvallisemman tavan matkustaa tapahtumapaikalle. Asemalta kisakeskukseen (4km) toteutettavien shuttle-bus-kuljetuksien toivotaan kannustavan runsaampaan joukkoliikenteen käyttöön.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Tavoite:

Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja ympäristömääräyksiä

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Listauksessa: laki, asetus tai muu määräys, lainkohta sekä toimenpiteet.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 126 §, 129 §
Tapahtumapaikalle tehdään tilapäisiä rakennelmia, joista järjestäjä tekee toimenpideilmoituksen rakennusviranomaiselle ennen työn aloittamista.

Ympäristöministeriön asetus paloturvallisuudesta 848/2017, 8 §
Rakennus- tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden määrä.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118 § ja 122 §
Ympäristönsuojeluviranomainen antaa kirjallisen päätöksen, jossa annetaan määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 73 § ja 74 § sekä Jätelaki 646/2011, 76 §
Järjestäjä on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Lakia-Jukolalla on jätehuolto- ja jälkisiivoussuunnitelma sekä yleiset toimintaohjeet kilpailualueella.

Terveydensuojelulaki 763/1994, 22 § ja 25 §
Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä koidu haittaa terveydelle. Jäteastioiden määrä ja tyhjennysten aikataulu on kirjattu jätehuoltosuunnitelmaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 405/2009, 1 §
Yleisötilaisuudessa, johon odotetaan osallistuvan yli 500 henkilöä samaan aikaan, on yleisölle oltava riittävä määrä käymälöitä sekä käsienpesupaikkoja. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 405/2009 Jätehuoltosuunnitelman sijoittelukartassa on huomioitu inva-WC:t ja bajamajat. Tilapäiskäymälät on varusteltu käsidesein.

Ulkoilulaki 606/1973. 20 § ja 25 §
Kunnassa toimii ulkoilulain edellyttämä leirintäalueviranomainen. Leirintäalueen perustamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus vähintään 3kk ennen toiminnan aloittamista paikalliselle leirintäalueviranomaiselle.

Ilmailulaki 864/2014
Turvallisuusvaliokunta käsittelee drone-asiaa yhdessä poliisin kanssa. Aiempina vuosina poliisi on hakenut kilpailukeskuksen alueen lentokieltoalueeksi. Lupaan sisällytetään tv-tuotannon dronet ja mahdollisesti viestinnän dronet. Yleisölle tiedotetaan dronen lennättämiskiellosta.Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Tavoite:

Hyväksytty Ekokompassin auditointi

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Ekokompassin sisältö huomioidaan koko tapahtuman suunnittelun aikana.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Tavoite:

Kierrätyspisteen toteuttaminen tapahtuma-alueella

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Kierrätyspisteen suunnittelu on käynnissä.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Lakia-Jukjola kierrätyspiste Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:


MittaaminenHankintaperiaatteet

Vastuutaho: Lakia-Jukola 2024
Edistettävät vaikutukset:
  #Reilun ansiotoiminnan harjoittamisen edistäminen

SOVELTAMISALA
Hankintojen toimintaperiaatteita sovelletaan mahdollisuuksien mukaan kaikkiin hankintoihin. Tämä toimintaperiaate linjaa hankintamme tavoitteet ja tahtotilan.

LAIT JA ASETUKSET
Lakia-Jukolan organisaation hankinnan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä asianmukaisia sosiaalisia käytäntöjä. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Edellytämme hankintakumppaneiltamme samoja asioita.

HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET
Hankintojemme tavoitteena on varmistaa tuotteidemme/palveluidemme korkea asiakastyytyväisyys ja saavuttaa omat strategiset toiminnan tavoitteemme. Hankinnassa huomiomme siihen liittyvät merkittävät vastuullisuutemme näkökulmat. Suosimme hankinnoissa alueellisia toimijoita mahdollisuuksien mukaan.
Toteutamme merkittäville kumppaneillemme vastuullisuudesta toimittajaselvityspyynnön.

HANKINTOJEN VASTUULLISUUS
Ympäristövastuu
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Sosiaalinen vastuu
Kohtelemme toimittajiamme tasapuolisesti. Korostamme vastuullisia, rehellisiä ja avoimia toimittajasuhteita yhteisten prosessien kehittämiseksi.
Parannamme valmiuksiamme tunnistaa paremmin sosiaalisia riskejä omassa hankintaketjussa.
Turvallisuus
Turvallisuus omassa toiminnassamme on tärkeää. Hankinnassa edellytämme niin tuotteiden kuin palveluiden turvallisuutta. Turvallisuus huomioidaan niin toimittajien kriteerien asettamisessa ja seurannassa kuin tuotteiden ja palveluiden vaatimusten täyttymisen arvioinnissa.

YHTEISTYÖ JA YHDESSÄ KEHITTYMINEN
Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi toiminnastamme kumppaneillemme ja teemme luottamuksellista yhteistyötä.
Annamme reilusti tosiasioihin ja tietoon perustuvaa palautetta omille kumppaneillemme. Odotamme, että kumppanimme antavat palautetta meille, jotta voimme yhdessä kehittyä ja luoda asiakkaillemme lisäarvoa.
Käsittelemme yhteiset poikkeamat rakentavasti ja opimme tekemistämme virheistä.

OHJELMISTOT JA SEURANNAT HANKINNAN VASTUULLISUUDESTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com™Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi.
Whistleblowing-ilmoituskavana

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän toimintaperiaatteen omistajana on seurayhtymä Lakia-Jukola 2024 (Kauhavan Wisa ry ja Lapuan Virkiä ry) ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa pääsihteeri Lakia-Jukolan järjestelytoimikunnan päätösten pohjalta
Lakia-Jukolan vastuullisuustavoitteiden kirjaaminen on kesken. Tietoja päivitetään kevään 2024 aikana.Kiertotalouden edistämisen periaatteet

Vastuutaho: Ei määritetty
Edistettävät vaikutukset:

Kiertotaloudella pyritään hillitsemään ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta.
Lakia-Jukolan järjestelyissä ja päätöksenteossa huomioidaan kiertotaloutta seuraavasti:eossa kierotalouden
Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, joka auttaa hillitsemään ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti. Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan myös vuokrapalveluita, korjaamista ja jakamista.Lakia-Jukolan ympäristölupaus

Vastuutaho: Lakia-Jukola 2024
Edistettävät vaikutukset:

Jukolan viestin ympäristötoimintaperiaatteen tavoitteena on parantaa tapahtuman ympäristöystävällisyyttä sekä lisätä tapahtumaorganisaation ja osallistujien ympäristötietoisuutta.
Ympäristöystävällisyyden parantaminen aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa ja sen osatavoitteita voivat olla esim.
1) ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
2) jätemäärän vähentäminen ja lajittelun kehittäminen ja
3) yhteiskuljetusten suosiminen ja erilliskuljetusten vähentäminen.
Jukolan viesti haluaa profiloitua ympäristötietoisena ja kestävää liikuntakulttuuria edistävänä tapahtumana.

Kilpailujärjestäjien apuna on Suomen Suunnistusliiton julkaisema Suunnistuskilpailujen ympäristöohje, joka kattaa mm. ravintolan, myymälät, pesupaikan ja tulospalvelun. Tapahtumalle teetetään selvitys luontovaikutusten arvioimiseksi kilpailumaastossa. Suunnistuskilpailujen ympäristöohjeeseen voit tutustua seuraavasta linkistä:
Suomen suunnistusliiton ympäristövastuusuunnitelma

Viimeisimpänä lisäyksenä Jukolan viestien ympäristötyössä on Ekokompassi tapahtuma –sertifikaatti. Sertifikaatin avulla Jukola pystyy pitämään parempaa huolta omasta tapahtumaympäristöstään ja turvaamaan mahdollisuudet järjestää viestejä vielä vuosienkin päästä.
Lakia-Jukolan vastuullisuustavoitteiden kirjaaminen on kesken. Tietoja päivitetään kevään 2024 aikana.

Tavoite:

Kierrätämme ja käytämme uudelleen mahdollisimman paljon materiaalia

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Otamme....


Riskit ja mahdollisuudet


MittaaminenTurvallinen toimintaympäristö

Vastuutaho: Lakia-Jukola 2024
Edistettävät vaikutukset:

Tapahtuman turvallinen toimintaympäristö on keskeinen osa Lakia-Jukolan koko tapahtuman tuottamista. Turvallista toimintaympäristöä suunnitellessa otetaan huomioon turvallisuuteen liittyvät tekijät niin tapahtuman rakentamisen kuin kilpailuiden aikana. Turvallisuudesta huolehditaan kaikkien osallistujien (kilpailijoiden, toimitsijoiden, yleisön) sekä ulkopuolisten sidosryhmien henkilöiden osalta.

Tapahtumalle on laadittu oma turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa kisajärjestäjiä sekä viranomaisia turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä toimia ohjeena turvallisuusorganisaatiolle kisojen aikana.
Suunnitelma sisältää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, lääkintä- ja ensiaputoiminnan järjestelyt sekä pelastustoiminnan kisa-alueella kisojen aikana.

Turvallisuutta suunnitellessa huomioimaan voimassa oleva lainsäädäntö sekä toteutetaan yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Tapahtuman johto on käyttänyt konsultaatiota eri turvallisuustehtävissä olevilta ammattihenkilöiltä ja erityisesti syksyllä 2023 tapahtuma-alueella pidetyssä viranomaiskatselmuksessa saatiin hyviä neuvoja viranomaisilta.

ORGANISAATIO TAPAHTUMASSA
- Kilpailunjohtaja: Ilpo Pajula
- Järjestelytoimikunnan pj: Jukka-Pekka Sorvisto
- Pääsihteeri: Pauli Mäkelä
- Turvallisuuspäällikkö: Jarmo Kirkkomäki
- Pääensiapu: Susanna Suokko
- Vastuulääkäri: Eira Kuoppala
- Maalin ensiapu: Timo Koivumäki

ENNAKKOTARKASTUS
Ennen tapahtuman alkua suoritetaan turvallisuussuunnitelman mukainen kisa-alueen tarkastus yhdessä eri viranomaisten ja kisajärjestäjien kanssa. Tarkastuksen kutsuu kokoon turvallisuuspäällikkö ja tarkastuksen ajankohta on torstaina 13.6.2024.

Paikalle kutsutaan Lakia-Jukolan organisaatiosta pääsihteeri, kilpailunjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja kenttäpäällikkö. Lisäksi paikalle kutsutaan poliisin edustaja, rakennustarkastaja, palolaitoksen edustaja, terveystarkastaja sekä ympäristöviranomainen.

Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota seuraaviin:
Turvallisuussuunnitelma, väliaikaiset rakennelmat, katsomotilat, suorituspaikat, alkusammuttimet, sähköturvallisuus, liikennejärjestelyt ja pelastus- ja poliisiajoneuvojen reitit, yleinen turvallisuus kisa-alueella sekä hygieeniset tilat.
Lakia-Jukolan vastuullisuustavoitteiden kirjaaminen on kesken. Tietoja päivitetään kevään 2024 aikana.Eettiset periaatteet

Vastuutaho: Lakia-Jukola 2024
Edistettävät vaikutukset:

1    JOHDANTO
Eettiset ohjeet määrittelevät organisaation toimintaperiaatteet yhdessä arvojemme kanssa. Ne ovat pohjana kaikelle toiminnallemme. Ne opastavat meitä siinä, kuinka kohtaamme asiakkaat, kollegat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät. Eettistä kulttuuriamme kehittävät ja luovat yhdessä kaikki organisaatiomme toimijat. Odotamme, että me kaikki noudatamme eettisissä ohjeissa annettuja periaatteita.

2    SOVELTAMISALA
Nämä eettiset ohjeet koskevat koko yrityksemme toimintaa. Odotamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia vastuullisuustavoitteistamme sekä ohjeistuksista ja noudattavat niitä.

3    EETTISET PERIAATTEET
3.1    Lainsäädäntö ja toimintaperiaatteet
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toimintaperiaatteemme määrittelevät tarkemmin, kuinka toimimme esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstöasioissa. Henkilöstömme ja sidosryhmämme ovat tietoisia voimassa olevista toimintaperiaatteista.

3.2    Luottamuksellisuus
Käsittelemme tietoomme saamaa luottamuksellista tietoa huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Käytämme luottamuksellista tietoa vain tarkoituksenmukaisesti.

3.3    Ammattimainen ja asiantunteva toiminta
Osoitamme kaikessa toiminnassamme ammatillisuutta ja hyvää käytöstä. Osaamme ratkaista ristiriitatilanteet rakentavasti ja toisia kunnioittaen.

3.4    Turvallisuus ja terveys
Turvallisuusasiat ovat prioriteetti numero 1. Jokaisen oikeus on tehdä työnsä turvallisesti. Turvallisuus kattaa sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden. Jokaisen työntekijän vastuulla on oman työympäristön turvallisuuden kehittäminen.
Talkoolaisten käyttöön osoitetaan mobiilisovellus, jolla on raportoitava kaikki sattuneet tapaturmat tai läheltä piti -tilanteet. Ilmoitukset välittyvät kunkin toiminnon vastuuhenkilölle ja tapahtumajohdon tiedoksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

3.5    Ympäristövastuu
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä. Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni. Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme sekä -ohjelmamme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.

3.6    Kunnioittava ja häirinnästä vapaa työympäristö
Kohtelemme kanssaihmisiä kunnioittavasti. Hyväksymme erilaiset ihmiset riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta. Jokaisen työntekijän tulee kohdella kollegoitaan kunnioittavasti ja reilusti. Emme suvaitse mitään fyysistä, sanallista, seksuaalista tai psykologista häirintää tai kiusaamista.

3.7    Eturistiriidat
Toiminnassamme teemme päätöksiä siten, että mahdolliset eturistiriidat eivät ohjaa päätöksiämme. Toiminnassa yrityksen etu menee oman edun edelle. Tällaisia tilanteita voivat olla omistus- tai sukulaisuussuhteet esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstön rekrytoinneissa. Tuomme päätöksenteossa mahdolliset eturistiriidat selkeästi oman esimiehemme tietoon ennen päätöksiä.

3.8    Lahjonnan ja korruption torjunta
Emme salli lahjontaa emmekä korruptiota, emmekä anna tai ota vastaan sellaisia lahjoja tai kestitsemisiä, joilla voisi olla vaikutusta päätöksentekoon. Meillä on vastuu siitä, että emme osallistu päätöksentekoon tilanteissa, joissa oman edun tavoitteleminen on mahdollista. Lahjonnan ja korruption vastaiseen toimintaan käytössä on Whistleblowing-ilmoituskanava, jossa voi tehdä anonyymisti ilmoituksen, jos epäilee Lakia-Jukolan järjestäjäorganisaation tai kumppanin lainvastaista toimintaa tai on havainnut muun epäkohdan.

3.9    Tiedot toimitusketjun vastuullisuudesta
Haluamme olla tietoisia kumppaneidemme ja sidosryhmiemme eettisistä asioista. Lähetämme säännöllisesti sähköisiä seurantakyselyitä, joihin kumppaneidemme tulee vastata. Näin olemme selvillä ja pystymme kehittämään yhdessä eettistä toimintaamme.

4    KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET SOPIMUKSET
Olemme osana eettisiä ohjeitamme sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin:
- YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
- YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
- ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- Valtiosopimus: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
- Valtiosopimus: Yleissopimus lapsen oikeuksista
- Asetus: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

5    OHJELMISTOT JA VASTUULLISUUDEN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
- ShowYourSustainability.com™: Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
- Keskuskauppakamari: Whistleblowing-ilmoituskanava
- Sofor Oy: Tava® Safety, työturvallisuuden johtamisjärjestelmä

6    VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on seurayhtymä Lakia-Jukola 2024 (Kauhavan Wisa ry ja Lapuan Virkiä ry) ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa pääsihteeri Lakia-Jukolan järjestelytoimikunnan päätösten pohjalta.


Kauhava 12.2.2024

Lakia-Jukola 2024

Jukka-Pekka Sorvisto
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Ilpo Pajula
Kilpailunjohtaja

Pauli Mäkelä
Pääsihteeri
Lakia-Jukolan vastuullisuustavoitteiden kirjaaminen on kesken. Tietoja päivitetään kevään 2024 aikana.

Tavoite:

Sitoutamme toimitsijamme sekä julkaisemme sidosryhmillemme eettiset periaatteemme

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Järjestelytoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt eettiset toimintaperiaatteet. Julkaisemme hyväksytyt toimintaperiaatteet vastuullisuusraportissamme sekä sidosryhmäselvityksissämme. Toimintaperiaatteet ohjaavat toimitsijoittemme perehdytystä.


Riskit ja mahdollisuudet


MittaaminenTietoturvallisuuden toimintaperiaatteet

Vastuutaho: Lakia-Jukola 2024
Edistettävät vaikutukset:
  #Reilun ansiotoiminnan harjoittamisen edistäminen

JOHDANTO
Tietoturvallisuustoiminnan tavoitteena on tukea toimintaamme, suojata mainettamme ja vastata lain, asiakkaiden, osallistujien ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin.
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan kaikkien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamista. Johtoryhmämme on hyväksynyt tämän toimintaperiaatteen ja valvoo sen toteutumista.
(Ulkoisten osapuolten kuten toimittajien, alihankkijoiden ja palveluntoimittajien osalta tämän toimintaperiaatteen vaatimukset sisällytetään soveltuvilta osin hankintasopimuksiin.)
Tietoturvallisuuden käytännön toteutus edellyttää sitä, että työntekijät, toimitsijat ja kumppanit ymmärtävät, miksi tietoturvallisuus on tärkeää. Käytännön työn riskien ymmärtäminen ja niiden hallitseminen edellyttää tarkentavien ohjeiden noudattamista työntekijöiltä ja toimitsijoilta ja heidän perehdyttämistä.
Tietoturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavaa haittaa maineelle ja asiakassuhteille. Toimintaperiaatteen noudattamatta jättämiseen tai vaatimusten vastaiseen toimintaan puututaan matalalla kynnyksellä.

TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN MÄÄRITELMÄT
Tietoturvallisuus koostuu tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä vastuista ja käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan tietojen, tietojärjestelmien ja palvelujen turvaaminen siten, että niiden luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan taata ja osoittaa toteutuneen.
- Luottamuksellisuus: Tieto on vain siihen oikeutettujen saatavilla.
- Eheys: Tieto on oikeaa ja eheää, eikä muuttunut tahallisen tai tahattoman teknisen tai inhimillisen toiminnan seurauksena.
- Saatavuus: Tieto on saatavilla aina sitä tarvittaessa.
- Kiistämättömyys: Tietoon tehdyt muutokset sen käsittelyn eri vaiheissa pystytään tarvittaessa todentamaan.
Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön oikeutta henkilötietojen suojaan. Tietosuojatyön tavoitteena on lainsäädännön vaatimusten täyttäminen, asianmukaisuuden ja käyttötarkoitussidonnaisuuden takaaminen henkilötietojen käsittelyssä.

TIETOSUOJAVASTUUT JA ORGANISOINTI
Kaikki Lakia-Jukolassa työskentelevät henkilöt vastaavat tietoturvallisuusasioista osana muita työtehtäviään oman toimenkuvansa ja vastuualueidensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaista vastuuta tietoturvasta huolehtimisesta ei voida siirtää muille eikä ulkoistaa.
Vastuut tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti ovat seuraavat:
- Lakia-Jukolan talkoolaisrekisterin rekisterinpitäjä: Lakia-Jukola 2024 (Lapuan Virkiä 0180699-7)
- Jukolan viestin Jukola-tilin rekisterinpitäjä: Suomen Suunnistusliitto ry (0117007-9)

Tietoturvallisuuden johtaminen
- Lakia-Jukolan työvaliokunta kehittää tietoturvan osaamista henkilöstölle ja toimitsijoille sekä avustaa tietoturvakysymyksissä.
- Johto hyväksyy tietoturvan toimintaperiaatteet, seuraa sen toteutumista ja esittää resurssit tietoturvan toteuttamiseksi.

Koko henkilöstö
Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa tietoturvan toimintaperiaatteita ja ohjeita työssään, koska ne ovat osa henkilöstön työtehtäviä ja asiakaspalvelua. Henkilöstön tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esihenkilölleen.

Kumppanit ja toimittajat
Ulkopuolisia palvelutoimittajia koskeviin sopimuksiin liitetään tämän toimintaperiaatteen tietoturvavaatimuksia soveltuvin osin. Näiden tahojen vastuulla on noudattaa sopimuksellisia tietoturvavaatimuksia siten kuin eri tahojen välillä on sovittu.
Toimittajille voidaan tehdä tietoturva-auditointeja ja tarkastuksia tietoturvan toteutumisen varmistamiseksi.

Riskien arviointi
Tietoturvariskejä arvioidaan riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti vähintään puolivuosittain osana johtoryhmän toimintaa, sekä uusien järjestelmien määrittelyvaiheessa ja merkittävien muutosten yhteydessä.
Tietoturvariskit arvioidaan ja analysoidaan niiden liiketoimintavaikutusten perusteella. Riskianalyysin perusteella päätetään hallintakeinoista ja riskien priorisoinnista, joiden avulla riskit tuodaan hyväksyttävälle tasolle.

TOIMINTA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOIKKEAMISSA
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan, käsitellään ja rekisteröidään toimintaohjeen mukaisesti.
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan tarvittaessa valvontaviranomaiselle voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelle.
Politiikan noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin, kuten esimerkiksi huomautukseen, varoitukseen tai ääritapauksessa työsuhteen purkamiseen, mikäli kyseessä on tahallinen toiminta.

OHJELMISTOT JA TIETOTURVAN TOTEUTUMISEN SEURANTA
Hyödynnämme tietoturvallisuuden toteutumisen ja tason seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com™ Tietoturvallisuuden ja tietosuojan seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Whistleblowing-ilmoituskavana: Ilmoitukset lainvastainen toiminnasta tai muusta tietoturvaan liittyvistä epäkohdista.

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän toimintaperiaatteen omistajana on seurayhtymä Lakia-Jukola 2024 (Kauhavan Wisa ry ja Lapuan Virkiä ry) ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa pääsihteeri Lakia-Jukolan järjestelytoimikunnan päätösten pohjalta.
Lakia-Jukolan vastuullisuustavoitteiden kirjaaminen on kesken. Tietoja päivitetään kevään 2024 aikana.Yritys AB

Vastuullisuusviestintä

Vastuutaho: Lakia-Jukola 2024

JOHDANTO
Läpinäkyvä toiminta on osa arvojamme, ja toimintaamme ohjaavat arvot toteutuvat myös viestinnässämme.

SIDOSRYHMIEN JA NIIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN
Olemme tunnistaneet viestinnän kannalta tärkeimmät sidosryhmät ja eri sidosryhmiin kuuluvat toimijat ja niiden tarpeet. Olemme suunnitelleet viestintämme eri sidosryhmien tarpeille sopiviksi. Selvitämme viestintämme tarpeenmukaisuutta ja otamme vastaan palautetta, jonka pohjalta kehitämme viestintäämme.

MISTÄ VIESTIMME
Viestimme sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme ajankohtaisista asioista, kuten toimintaa koskevista vaatimuksista, ohjeista ja muutoksista sekä vastuullisuuden kehityssuunnista ja vastuullisuustyömme tuloksista. Lisäksi kannustamme sidosryhmiämme vastuullisiin tekoihin käyttäen erilaisia viestinnän keinoja.

SISÄINEN VIESTINTÄ
Vastuullisuusraporttimme on kirjattu tiiviisti vastuullisuustyömme olennaisuudet, politiikat, tavoitteet ja niiden mittaaminen. 
Viestimme eri asiakohtia ja kokonaisuuksia useissa eri tilanteissa. 

Toimitsijoille
Viestimme ilmoittautuneille toimitsijoille uutiskirjeissä, perehdytystilaisuuksissa sekä ohjeistuksissa toimenpiteistä, joihin olemme sitoutuneet.

Valiokunnan päälliköille
Sisällytämme suunnittelutyöhön vastuullisuusraportissa annettuja lupauksia sekä kirjattuja tavoitteita. Järjestelytoimikunnan kokoukset, palaverit ja muut ohjeistukset.
 
ULKOINEN VIESTINTÄ
Kilpailijoille viestiminen
Viestimme ilmoittautuneille kilpailijoille uutiskirjeissä eri vastuullisista vaihtoehdoista. Olemme aktiivisia sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillamme. 

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Sisäisestä ja ulkoisesta vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa tapahtuman järjestäjän johto. 

Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöjen taustatiedot
Vuoden 2023 tapahtuman hiilijalanjälkeen voi tutustua tarkemmin seuraavasta linkistä: Hiiliviisas Jukola

Laskentamenetelmä

Hiiliviisaan Jukolan viestin 2023 päästöt on laskettu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin sekä Corporate Value Chain Accounting and Reporting -standardin mukaisesti. GHG-protokolla on kansainvälisesti laajimmin käytetty viitekehys hiilijalanjäljen laskemiseen.
Laskenta voidaan tehdä yritystasolla, yksittäisille tuotteille tai palveluille. GHG-protokollaa suositellaan sen kriteerien laajuuden ja kansainvälisen tunnustuksen vuoksi.

Laskenta huomioi hiilidioksidin (CO2) lisäksi kuusi muuta kasvihuonekaasua: metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), fluorihiilivety-yhdisteet (HFCt), perfluoratut yhdisteet (PFCt), rikkiheksafluoridi (SF6) ja typpitrifluoridi (NF₃). Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka sisältää eri kasvihuonekaasujen eriävät ilmastoa lämmittävät vaikutukset.


Päästöt (tCO2ekv)

Scope 1: 0.53
Scope 2 (markkinaperusteinen): 0
Scope 3: 2931.42

Yhteensä:

2931,95
Scope 1: 0.53
Scope 2 (sijaintiperusteinen): 0
Scope 3: 2931.42

Yhteensä:

2931,95

Päästöjen erittely (tCO2ekv)

Scope 1

Omat ajoneuvot: 0.53 t CO2ekv

Scope 2 (markkinaperusteinen)


Scope 2 (sijaintiperusteinen)


Scope 3

Ostetut tavarat ja palvelut: 572.22 t CO2ekv
Polttoaineeseen ja energiaan liittyvät toiminnat : 0.17 t CO2ekv
Toiminnassa muodostuva jäte: 13.25 t CO2ekv
Liiketoimintaan liittyvä matkustaminen: 2249.77 t CO2ekv
Työsuhteisten työntekijöiden työmatkaliikenne: 52.22 t CO2ekv
Kuljetukset tuotantoketjun loppupäässä: 43.80 t CO2ekv


Päästöjen kehitys

Valitse esitysmuoto

Jätteet


Syntyneet jätteet yhteensä: 16350 kgPalaa alkuun