ShowYourSustainability
Fi En

Vastuullisuusraportti

Yritys AB

Sisällys

Raportilla pääsee liikkumaan klikkaamalla sisällysluettelon eri kohtia.

Yrityskuvaus


Olennaiset vaikutukset

•Hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö, Olennaisuus: Erittäin suuri
•Hyvä työhyvinvointi, Olennaisuus: Erittäin suuri
•Tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu, Olennaisuus: Erittäin suuri
•Korruptiovapaa toiminta, Olennaisuus: Suuri
•Työturvallisuus ja ergonomia, Olennaisuus: Suuri
•Energiankäyttö yrityksen toiminnassa, Olennaisuus: Kohtalainen
•Hiilidioksidipäästöt, Olennaisuus: Pieni
•Vesivarojen käyttäminen, Olennaisuus: Pieni
•Yrityksen toiminnassa ja arvoketjussa syntyvä jäte, Olennaisuus: Pieni
•Työllistäminen, Olennaisuus: Olematon

Toimintaperiaatteet

•Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka
   • Tavoite: Korruptio vapaa toiminta
•Laatupolitiikka
   • Tavoite: Talous: Liikevaihdon vuosittainen kasvu 30 prosenttia
   • Tavoite: Prosessit: Prosessit täyttävät ISO 9001 vaatimukset ja ISO 27001 on auditointivalmis
   • Tavoite: Asiakkuudet: korkea asiakastyytyväisyys NPS yli 80, joka kvartaali kolme uutta asiakasta
   • Tavoite: Osaamisen kasvattaminen
•Ympäristöpolitiikka
   • Tavoite: Hiilineutraalisuus
   • Tavoite: Mahdollisimman vähän jätettä
   • Tavoite: Vedenkäytön minimointi
•Riskienhallintapolitiikka
   • Tavoite: Riskitön ja ennakoiva toiminta
•Hankintapolitiikka
   • Tavoite: Vastuullinen arvoketju ja toimittajat
•Henkilöstöpolitiikka
   • Tavoite: Pieni henkilöstön vaihtuvuus
   • Tavoite: Työtyytyväisyys
•Yhdenvertaisuuspolitiikka
   • Tavoite: Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu
•Tietoturvapolitiikka
   • Tavoite: Tietoturvan varmistaminen läpi toimintaketjun
   • Tavoite: Uhkien tunnistaminen ja reagointi
   • Tavoite: Henkilöstön tietoturvaosaamisen kehittäminen

Vastuullisuusviestintä

Yrityskuvaus

Toiminnan kuvaus
ResComi Oy toimittaa digitaalisia ratkaisuja ja IT-integraatiopalveluja. Osaamisemme paras kärki on ohjelmistokehityksen, integraatioratkaisujen ja pilvipalveluiden piirissä. Tällä hetkellä meillä työskentelee noin 30 huippuasiantuntijaa, joita yhdistää huippuosaamisen lisäksi intohimo toimintansa jatkuvaan parantamiseen.

Vastuullisuusohjelman soveltamisala ja kattavuus
ResComi Oyn vastuullisuusohjelma ja -raportointi kattaa yrityksen prosessit ja toimipisteet.

Toimintaympäristö
Kuvattu strategiassa 2026


Missio

Tyydyttää yritysten järjestelmäintegraatioiden ja IT-ratkaisuiden tarvetta

Visio

ResComi on vuonna 2026, 50 henkilön yritys ja liikevaihto on 5 miljoonaa euroa. Asiakkaiden halutuin kumppani.

Arvot

Asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus, vastuullisuus ja jatkuva parantaminen

Olennaiset vaikutukset

Tässä osiossa on kuvattu sellaiset toimintamme vaikutukset, joista seuraa olennaista hyötyä tai haittaa ympäristölle tai yhteiskunnalle sekä sellaiset ulkoiset vaikutukset, jotka aiheuttavat meille olennaisia taloudellisia riskejä tai mahdollisuuksia.

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi tehtiin yhdessä Ceriffi Oy:n vastuullisuusasiantuntijan kanssa. Apuna olennaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa käytettiin ESRS-standardien taulukkoa ESRS 1 AR 16. Olennaisuuden määrittäminen tehtiin pohjautuen asiantuntijan arvioon ja omaan kokemukseemme alastamme sekä siitä, mitä vaikutuksia alallamme on tärkeää huomioida. Sidosryhmäkyselyä ei tässä ensimmäisessä olennaisuusanalyysissamme vielä tehty. Osana seuraavaa, vuoden 2024 olennaisuusanalyysia toteutamme myös sidosryhmäkyselyn, jonka avulla saamme paremman käsityksen sidosryhmiimme kohdistuvista toimintamme vaikutuksista.
Hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Seuraamme ja selvitämme aktiivisesti henkilöstön jaksamista sekä työssäoppimista. Henkilöstökyselyä tehdään viikoittain ja kaikilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Kohtalainen  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Laatupolitiikka #Riskienhallintapolitiikka #Henkilöstöpolitiikka #Tietoturvapolitiikka

Hyvä työhyvinvointi
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Työhyvinvointi yrityksessä ja yrityksen arvoketjussa. Omien työntekijöiden työhyvinvointia seurataan säännöllisesti.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Riskienhallintapolitiikka #Henkilöstöpolitiikka #Yhdenvertaisuuspolitiikka

Tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Tasa-arvon huomiointi ja yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen omassa toiminnassa ja arvoketjussa parantaa hyvinvointia

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Hankintapolitiikka #Henkilöstöpolitiikka #Yhdenvertaisuuspolitiikka

Korruptiovapaa toiminta
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Korruption ehkäiseminen arvoketjussa

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Riskienhallintapolitiikka

Työturvallisuus ja ergonomia
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Turvallinen työympäristö ja ergonomia yrityksen omassa toiminnassa ja arvoketjussa lisää ihmisten hyvinvointia, tehokkuutta ja jaksamista

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Laatupolitiikka #Henkilöstöpolitiikka #Yhdenvertaisuuspolitiikka #Tietoturvapolitiikka

Energiankäyttö yrityksen toiminnassa
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Yrityksen sähkö- ja lämpöenergian kulutus

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Ympäristöpolitiikka #Hankintapolitiikka

Hiilidioksidipäästöt
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Pieni


Kuvaus
Toiminnan ja arvoketjun aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Pieni  Laajuus: Pieni   Korjattavuus: Melko vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Ympäristöpolitiikka #Hankintapolitiikka

Vesivarojen käyttäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Pieni


Kuvaus
Yrityksen oman toiminnan ja arvoketjun vedenkäyttö

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin pieni  Laajuus: Pieni   Korjattavuus: Melko vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Ympäristöpolitiikka

Yrityksen toiminnassa ja arvoketjussa syntyvä jäte
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Pieni


Kuvaus
Toiminnassa syntyvä jäte, erityisesti elektroniikkajäte

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Melko vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Ympäristöpolitiikka

Työllistäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Olematon


Kuvaus
Yrityksessä ja yrityksen arvoketjussa syntyvät työpaikat

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Code of Conduct -Vastuullisuuspolitiikka #Riskienhallintapolitiikka #Henkilöstöpolitiikka #Yhdenvertaisuuspolitiikka

Palaa alkuun

Toimintaperiaatteet

Code of conduct -Vastuullisuuspolitiikka

Johdanto

Eettiset ohjeet määrittelevät yrityksemme toimintaperiaatteet yhdessä arvojemme kanssa. Ne ovat pohjana kaikelle toiminnallemme. Ne opastavat meitä siinä, kuinka kohtamme kohtaamme asiakkaat, kollegat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät.
Eettistä kulttuuriamme kehittävät ja luovat yhdessä kaikki yrityksemme työntekijät.
Odotamme, että me kaikki noudatamme eettisissä ohjeissa annettuja periaatteita.

Soveltamisala

Nämä eettiset ohjeet koskevat koko yrityksemme toimintaa. Odotamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia vastuullisuustavoitteistamme sekä ohjeistuksista ja noudattavat niitä.

Eettiset periaatteet

Lainsäädäntö ja politiikat
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Politiikkamme määrittelevät tarkemmin, kuinka toimimme esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstöasioissa. Henkilöstömme ja sidosryhmämme ovat tietoisia voimassa olevista politiikoistamme.

Luottamuksellisuus

Käsittelemme tietoomme saatua luottamuksellista tietoa huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Käytämme luottamuksellista tietoa vain tarkoituksenmukaisesti.

Ammattimainen ja asiantunteva toiminta

Osoitamme kaikessa toiminnassamme ammatillisuutta ja hyvää käytöstä. Osaamme ratkaista ristiriitatilanteet rakentavasti ja toisia kunnioittaen.

Turvallisuus ja terveys

Turvallisuusasiat ovat prioriteetti numero 1. Jokaisen oikeus on tehdä työnsä turvallisesti. Turvallisuudella me ymmärrämme fyysisen ja henkisen turvallisuuden. Jokaisen työntekijän vastuulla on oman työympäristön turvallisuuden kehittäminen.

Ympäristövastuu

Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä. Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme sekä -ohjelmamme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.

Kunnioittava ja häirinnästä vapaa työympäristö

Kohtelemme kanssaihmisiä kunnioittavasti. Hyväksymme erilaiset ihmiset riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Jokaisen työntekijän tulee kohdella kollegoitaan kunnioittavasti ja reilusti.
Emme suvaitse mitään fyysistä, sanallista, seksuaalista tai psykologista häirintää tai kiusaamista

Eturistiriidat

Toiminnassamme teemme päätöksiä siten, että mahdolliset eturistiriidat eivät ohjaa päätöksiämme. Toiminnassa yrityksen etu menee oman edun edelle.
Tällaisia tilanteita voivat olla omistus- tai sukulaisuussuhteet esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstön rekrytoinneissa.
Tuomme päätöksenteossa mahdolliset eturistiriidat selkeästi oman esimiehemme tietoon ennen päätöksiä.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Emme salli lahjontaa emmekä korruptiota, emmekä sellaisia lahjoja tai kestitsemisiä, joilla voisi olla vaikutusta päätöksentekoon.
Meillä on vastuu siitä, että emme osallistu päätöksentekoon tilanteissa, joissa oman edun tavoitteleminen on mahdollista. Lahjonnan ja korruption vastaiseen toimintaan käytössä on Whistleblowing -ilmoituskanava. Voit tehdä anonyymisti ilmoituksen, jos epäile yrityksemme tai kumppanimme lainvastaista toimintaa tai muusta havaitusta epäkohdasta.

Tiedot toimitusketjun vastuullisuudesta

Haluamme olla tietoisia kumppaniemme ja sidosryhmiemme eettisistä asioista. Lähetämme säännöllisesti sähköisiä seurantakyselyitä, joihin kumppaneidemme tulee vastata. Näin olemme selvillä ja pystymme kehittämään yhdessä eettistä toimintaamme.

Kansainväliset ja kansalliset sopimukset

Olemme osana eettisiä ohjeitamme sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin:
•    YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
•    YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS
•    ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
•    Valtiosopimus: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS
•    Valtiosopimus: YLEISSOPIMUS lapsen oikeuksista
•    Asetus: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS

Ohjelmistot ja vastuullisuuden seuranta

Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta
•    Whistleblowing -ilmoituskavana

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Rescomi Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Rescomi Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Korruptio vapaa toiminta

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Henkilöstön perehdyttäminen ja toimittajien ja asiakkaiden viestintä. Whistleblowerissa mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Korruption ilmeneminen Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Pieni
Toimenpiteet:
Whistleblower -ilmoitukset ja henkilöstön perehdyttäminen

Mittaaminen

Whistleblowing-ilmoitusten määrä

[Hallinnollinen]

Laatupolitiikka

Vastuutaho: Raimo Seikkala

Edistettävät vaikutukset:

ResComi Oy:n laatupolitiikka

Korkeaa asiakastyytyväisyyttä

ResComi Oy on aktiivinen asiakassuhteen hoitaja ja asiakaskeskeisyys on yksi arvoistamme. Toimimme luottamuksellisesti ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Henkilöstöllämme on aktiivinen ote asiakassuhteen hoidossa ja meidät tavoittaa helposti ja nopeasti.

Osaava ja aktiivinen henkilöstö

Panostamme henkilöstön osaamiseen ja sen haluammekin olevan huipputasoa! Seuraamme osaamista, koulutuksen ja perehdytyksen vaikuttavuutta ja henkilöstön saavuttamia sertifikaatteja. Kehitämme osaamista ja toimintaa yhdessä ja kannustamme koko henkilöstöämme osallistumaan aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Jokaiselle henkilölle on prosessi- tai projektikohtaisesti asetetut roolit, vastuut ja valtuudet.

Sitoutuminen standardien ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen

Toimimme vastuullisesti ja olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme standardia ISO 9001 ja lainsäädännön vaatimuksia. Edellytämme myös kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Huomioimme toiminnassamme myös standardin ISO 27001 vaatimuksia.

Jatkuva parantaminen

Parannamme toimintaamme prosessimaista toimintamallia soveltamalla sekä prosesseja kehittäen. Prosessien parantamiseen olemme asettaneet keinot ja prosesseille on nimetty omistajat, joiden tehtävänä on varmistaa toiminnan vaatimustenmukaisuus ja jatkuva parantaminen. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä, palautteita, poikkeamia sekä kehitysehdotuksia, joiden pohjalta parannamme systemaattisesti prosessejamme sekä toimintaa.

Tavoite:

Talous: Liikevaihdon vuosittainen kasvu 30 prosenttia

Merkittävyys:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Kasvustrategian toteuttaminen ja asiakashankinta, organisaation kasvattaminen.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Henkilöresurssien käyttöaste heikkenee Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Erittäin suuri
Toimenpiteet:
Myynnin ennakointi. Rekrytoinnin ajoitus.

Mittaaminen

Liikevaihto

[Hallinnollinen]Tavoite:

Prosessit: Prosessit täyttävät ISO 9001 vaatimukset ja ISO 27001 on auditointivalmis

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin suuri :  : 

Toimenpiteet

Prosessien kuvaaminen ja standardien ISO 9001 ja ISO 27001 vaatimusten huomiointi ja täyttäminen prosessikuvauksissa ja käytännössä.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Prosessit hidastuvat vaatimusten kasvaessa ja resurssit eivät riitä Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Varmistetaan prosessinomistajien osaaminen ja kyvykkyys noudattaa standardeja prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mittaaminen

ISO 9001 ja ISO 27001 auditointivalmius

[Hallinnollinen]Tavoite:

Asiakkuudet: korkea asiakastyytyväisyys NPS yli 80, joka kvartaali kolme uutta asiakasta

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus ja asiakasläheinen toiminta. Henkilöstön perehdyttäminen asiakasvaatimuksiin. PipeDriven käyttö myynnin tukena.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Korkea asiakastyytyväisyys auttaa yrityksen kasvussa Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Projektien hallinta. Asiakaspalvelun laatu. Saavutettavuus ja reagointi. Asiakaskohtaiset asiakkuuspäälliköt.

Mittaaminen

Suositteluhalukkuus

[Hallinnollinen]Tavoite:

Osaamisen kasvattaminen

Merkittävyys:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Asiantuntijarekrytoinnit 2 per kvartaali ja osaamisen todentaminen 10 sertifikaatilla. Oppimispolkujen dokumentointi perehdytystä varten.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Henkilöstöosaaminen ei kehity riittävän nopeasti Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Kolmivaiheinen rekrytointiprosessi. Henkilöstön kehittämissuunnitelman kehittäminen ja noudattaminen. Opintopolkujen dokumentointi.

Mittaaminen

Integraatioalustojen sertifikaatit

[Sosiaalinen]

Ympäristöpolitiikka

Johdanto

Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yritysvastuullisuuttamme. Ympäristönäkökohtien arviointi ja ympäristövaikutusten pienentäminen on strategisesti tärkeä painopistealue.
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä.
Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että suora ja arvoketjumme aiheuttama ympäristörasitus ja vaikutus ilmaston lämpenemiseen olisi mahdollisimman pieni.
Tunnistamme ja hallitsemme ilmastonmuutoksen tuomat riskit omassa toiminnassamme ja arvoketjumme toiminnassa.
Tuotteillamme haluamme parantaa asiakkaidemme resurssitehokkuutta ja nostaa saantoa suhteessa kulutettuun raaka-aineeseen.

Soveltamisala

Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Odotamme, että kumppanit ja sidosryhmät ovat tietoisia ohjeistamme ja noudattavat niitä.

Vaatimustenmukaisuus ja ympäristötyö

Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Ympäristöjohtamisemme pohjautuu ympäristöjärjestelmään (ISO 14001:2015), missä ympäristönäkökohdat, ympäristöriskit ja -mahdollisuudet on tunnistettu.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.
Ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltuvuus ja vaikuttavuus arvioidaan vuosittain sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Suunnitelmien mukaisesti toteutamme myös omien toimittajiemme auditointeja, joissa huomioimme ympäristönäkökohdat.

Toimittajat ja heidän velvollisuutensa

Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme merkittäviltä kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja vastuullisuudesta. Velvoitamme kumppanimme vastaamaan seurantatietojen antamiseen.

•    Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja toimimme toiminnalle asetettujen ympäristöehtojen mukaisesti.
•    Teemme yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, että ympäristötyömme vastaa toiminnoillemme asetettuja odotuksia ja vaatimuksia.
•    Pienennämme vedenkäyttö-, ympäristö- ja ilmastovaikutuksia hankinnoissa, tuotannossa ja logistiikassa.
•    Tavoitteenamme on valmistaa energia ja raaka-aineiden käytön kannalta tehokkaita lopputuotteita sekä pyrkiä minimoimaan energian ja raaka-aineiden kulutusta tuotannossa ja logistiikassa
•    Pyrimme toiminnassamme huomioimaan ekologisuuden ja monimuotoisuuden siten että negatiiviset vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet
•    Edistämme kiertotaloutta koko arvoketjussamme ja huomioimme tuotteidemme kierrätettävyyden. Pyrimme tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme
•    Otamme ympäristönäkökulmat huomioon investoinneissa ja yritysostoissa.
•    Kohotamme koko henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista tehokkailla sisäisillä koulutuksilla.
•    Sitoudumme jatkuvan parantamisen periaatteisiin.
•    Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta toimintamme hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.

Vastuut ja roolit

Yrityksen hallitus asettaa ympäristöpolitiikan ja ympäristötavoitteet.
Operatiivinen johto vastaa toimintojen suunnittelusta ja resursoinnista yhdessä johtoryhmän kanssa.
Jokaisen työntekijän vastuulla on ohjeiden ja määräysten noudattaminen omassa työssään. Arvostamme työntekijöidemme kehitysideoita ympäristönsuojelun parantamiseksi.

Ympäristörikkomusten ja vahinkojen ilmoittaminen

Jos työntekijä huomaa, että yrityksemme tai kumppanimme toimii vastoin politiikkaa, ohjeistutamme tai lainsäädännön vaatimuksia hänen oikeutensa ja velvollisuutensa on ilmoittaa siitä suoraan esimiehelleen tai tehdä anonyymisti ilmoitus Whistleblowing -ilmoituskanavassa.
Rikkomuksesta voidaan ilmoittaa viranomaisille, jos on syytä epäillä, että työntekijän tai kumppanin toiminta on ympäristölainvastaista.

Ohjelmistot ja ympäristövastuullisuuden seuranta

Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Ympäristöhavainnot ja poikkeamat, toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta
•    Whistleblowing -ilmoituskavana

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Rescomi Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Rescomi Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Hiilineutraalisuus

Merkittävyys:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutettavuus:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Ilmastonmuutoksen hillitseminen. Toiminnassa on pyritty parhaan mukaan käyttämään asiaankuuluvia, toimintatapoja, jotka on nimetty ”odotetuiksi toimintatavoiksi” datakeskusten energiatehokkuutta koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen tuoreimmassa versiossa tai CEN-CENELEC-asiakirjassa CLC TR50600-99-1 ”Data centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for energy management” (625), ja siinä on käytetty kaikkia odotettuja toimintatapoja, joille on annettu maksimiarvo 5 datakeskusten energiatehokkuutta koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen tuoreimmassa versiossa.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Oman toiminnan päästöjä ei saada neutraalille tasolle Merkittävyys: Pieni Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Päästölaskennan jälkeen mahdollisen kompensaation selvittäminen

Mittaaminen

Hiilijalanjälki

[Ympäristö]Tavoite:

Mahdollisimman vähän jätettä

Merkittävyys:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutettavuus:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Jätteiden lajittelu ja jätteiden ennaltaehkäiseminen jo hankintavaiheessa. Siirtyminen kiertotalouteen. Laitteet täyttävät direktiivissä 2009/125/EY vahvistetut palvelimia ja tiedontallennustuotteita koskevat vaatimukset. Käytetyt laitteet eivät sisällä direktiivin 2011/65/EU liitteessä II lueteltuja rajoitusten kohteena olevia aineita, paitsi jos homogeenisen materiaalin pitoisuudet painoprosentteina eivät ylitä kyseisessä liitteessä lueteltuja enimmäisarvoja. Käytössä on jätehuoltosuunnitelma, jolla varmistetaan mahdollisimman kattava kierrätys sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöiän lopussa, esimerkiksi sopimussuhteisesti kierrätyskumppaneiden kanssa rahoitusennusteet tai viralliset hankeasiakirjat huomioon ottaen. Käyttöiän päättyessä laitteet valmistellaan uudelleenkäyttöön, hyödynnetään tai kierrätetään tai käsitellään asianmukaisesti, mukaan lukien kaikkien nesteiden poistaminen ja valikoiva käsittely direktiivin 2012/19/EU liitteen VII mukaisesti.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Jätteen määrä

[Ympäristö]Tavoite:

Vedenkäytön minimointi

Merkittävyys:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutettavuus:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu. Ympäristön tilan heikkenemisen riskit, jotka liittyvät veden laadun säilyttämiseen ja vesistressin välttämiseen, määritetäänja niihin puututaan. Tavoitteena on saavuttaa asetuksen (EU) 2020/852 2 artiklan 22 ja 23 kohdassa määritelty hyvä vesien tila ja hyvä ekologinen potentiaali direktiivin 2000/60/EY (1) mukaisesti sekä vedenkäytön ja vesiensuojelun hallintasuunnitelma, joka on laadittu mahdollisesti vaikutusten kohteeksi joutuneelle vesimuodostumalle tai -muodostumille, asianomaisia sidosryhmiä kuullen. Jos ympäristövaikutusten arviointi tehdään direktiivin 2011/92/EU mukaisesti ja siihen sisältyy arviointi vaikutuksista veden tilaan direktiivin 2000/60/EY mukaisesti, vaikutuksista veden tilaan ei tarvitse tehdä lisäarviointia edellyttäen, että todettuihin riskeihin on puututtu.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Vedenkulutus

[Ympäristö]

Riskienhallintapolitiikka

Vastuutaho: Raimo Seikkala

Edistettävät vaikutukset:

Riskienhallintapolitiikka

Soveltamisala

Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Tämä politiikka linjaa varautumisemme ja ennakointimme nykyisten riskien lisäksi myös tulevaisuuden uhkiin.

Riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet

Riskienhallinnan tarkoituksena on edistää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan avulla pyritään etukäteen tunnistamaan ja hallitsemaan potentiaalisia uhkia ja ongelmia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia. Riskienhallinta tukee yrityksen strategian täytäntöönpanoa.

Riskistrategia

Johto ja omistajat määrittävät riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn. Jos riskin ottaminen ei ole linjassa yhtiön strategisten tavoitteiden kanssa, on riskinoton kynnys silloin korkea.

Riskien luokittelu

Strategiset riskit

Strategiset liittyvät usein ulkoisiin tapahtumiin ja muutoksiin, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin suunnitelmiin ja strategisiin tavoitteisiin.
·    Toimintaympäristön muutokset
·    Maineriskit
·    Poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset riskit
·    Teknologiariskit
·    Sotatila lähialueilla
·    Laajat pandemiat ja epidemiat
·    Ilmaston muutoksen aiheuttamat riskit

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit liittyvät organisaation arjen toimintoihin.
·    Organisaatioon ja johtamiseen liittyvät riskit
·    Maksuvalmius-, valuutta- ja korkoriskit
·    Tietoturva- ja tietosuojariskit
·    Toimittaja, alihankinta- ja kumppaniriskit
·    Hankinta-, sopimus- ja vastuuriskit
·    Työterveys- ja turvallisuusriskit
·    Ympäristöriskit
·    Tuoteriskit

Riskienhallinnan organisointi, vastuut ja velvollisuudet

Strateginen riskienhallinta

Toimitusjohtaja johtaa riskienhallintaa. Riskienhallinnan johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä ja yrityksen hallitus.

Operatiivinen riskienhallinta

Ohjausryhmä koordinoi riskienhallintaprosessia ja vastaa riskiraportoinnista sekä toteuttaa yhdessä liiketoimintojen kanssa riskien tunnistamista.
Jokaisen työntekijän pitää tuntea ja hallita oman vastuualueensa riskit.

Riskienhallinnan raportointi

Keräämme tietoa omalta henkilöstöltä, kumppaneiltamme ja sidosryhmiltä riskinhallinnasta vuosittain sovelluksen avulla.

Riskienhallinnan raportit ja tilanne tiedon koostaa johtoryhmä.

Henkilöstön riskienhallinnan osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
Henkilöstölle järjestetään vuosittain koulutusta riskienhallinnasta riittävän riskitietoisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan kehittäminen varmistetaan ottamalla riskienhallinta osaksi päivittäistä työtä ja johtamista.

Ohjelmistot ja riskien hallinnan seuranta

Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Riskienhallinnan suunnittelu seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Riskien tunnistaminen ja korjaavien sekä ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ohjaus
•    Whistleblowing -ilmoituskavana: korruption vastainen toiminta ja muiden epäkohtien ilmoittaminen, käsittely ja ohjaus

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Rescomi Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Rescomi Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Riskitön ja ennakoiva toiminta

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Riskien tunnistaminen ja arviointi osana johtamisjärjestelmää ja prosesseja. Riskien perehdyttäminen ja riskeistä viestintä henkilöstölle ja sidosryhmille. Havaintojen tekeminen ja ohjaaminen liittyen operatiiviseen toimintaan. ISO 27001 standardin huomiointi tietoturvallisuuden parantamisessa. Tehokas tietoturva työryhmä. Tietoturvapolitiikan ja -ohjeiden noudattaminen. Yleisten suositusten mukainen toiminta.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Toiminnan korkea laatu ja tuottavuus Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
ISO 27001 standardin vaatimusten huomiointi prosesesseissa huomiointi ja täyttäminen. Toimittajien valinta ja arviointi. Riskien tunnistaminen ja minimointi. Riskien perehdyttäminen ja viestintä henkilöstölle ja muille sidosryhmille.

Mittaaminen

Poikkeamat

[Hallinnollinen]

Hankintapolitiikka

Vastuutaho: Raimo Seikkala

Edistettävät vaikutukset:

Hankintapolitiikka

Hankintapolitiikan soveltamisalue

Hankintapolitiikkaa sovelletaan Rescomi Oy:ssä kaikkiin hankintoihin. Tämä politiikka linjaa hankintamme tavoitteet ja tahtotilan.

Lait ja asetukset

Yrityksiemme hankinnan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä asianmukaisia sosiaalisia käytäntöjä. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Edellytämme hankintakumppaneiltamme samoja asioita.
Lakien ja asetusten rikkomisen ilmoituksiin ja korruption vastaiseen toimintaan tarjoamme ilmoituskanavan. Asiakkaat, työntekijät ja kumppanit voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Käsittelemme ilmoitukset Whistleblowing -direktiivin ja kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hankintojen yleiset periaatteet

Hankintojemme tavoitteena on varmistaa tuotteidemme/palveluidemme korkea asiakastyytyväisyys ja saavuttaa omat strategiset liiketoiminnan tavoitteemme. Hankinnassa huomiomme siihen liittyvät merkittävät vastuullisuutemme näkökulmat ja pyrimme jatkuvasti parantamaan niiden tilannetta myös kumppaniemme toiminnassa.
Parannamme jatkuvasti toimittajiemme hyväksyntä-, arviointi- ja seurantaprosesseja. Odotamme kumppanimme antavan seurantatietoja vastuullisuusohjelmaamme toteuttamista sekä vastuullisuusraportointia varten.

Hankintojen vastuullisuus

Ympäristövastuu

Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja ympäristövastuullisuudesta osana omaa vastuullisuusohjelmaamme.

Sosiaalinen vastuu

Kohtelemme toimittajiamme tasapuolisesti. Korostamme vastuullisia, rehellisiä, avoimia ja pitkäaikaisia toimittajasuhteita yhteisten prosessien kehittämiseksi.
Parannamme valmiuksiamme tunnistaa paremmin sosiaalisia riskejä omassa hankintaketjussa.
Sitoudumme omassa toiminnassamme tasa-arvosuunnitelmassa määriteltyihin asioihin. Arvostamme sitä, että myös pienemmät kumppanimme laativat oman yhdenvertaisuussuunnitelman.

Edellytämme että kumppanimme ovat sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin toiminnassaan:
•    YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
•    YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS
•    ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

Turvallisuus

Hankinnassa edellytämme niin tuotteiden kuin palveluiden turvallisuutta. Turvallisuus huomioidaan niin toimittajien kriteerien asettamisessa ja seurannassa kuin tuotteiden ja palveluiden vaatimusten täyttymisen arvioinnissa. Koko henkilöstömme kirjaa turvallisuushavaintoja, joiden avulla pääsemme kehittämään työturvallisuutta. Voimme velvoittaa sopimuksen mukaisesti myös kumppaneitamme kirjaamaan turvallisuushavaintoja tuottaessaan meille tuotteita tai palveluita.

Yhteistyö ja yhdessä kehittyminen

Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi toiminnastamme kumppaneillemme ja teemme luottamuksellista yhteistyötä. Annamme reilusti tosiasioihin ja tietoon perustuvaa palautetta omille kumppaneillemme. Odotamme, että kumppanimme antavat palautetta meille, jotta voimme yhdessä kehittyä ja luoda uusia innovaatioita. Käsittelemme yhteiset poikkeamat rakentavasti ja opimme tekemistämme virheistä.

Auditoimme säännöllisesti strategisia hankintakumppaneitamme osana johtamisjärjestelmäämme. Auditointiohjelmat kattavat myös toimittajien toimintaan liittyvät vastuullisuusnäkökohdat. Auditointien tavoitteena on yhteinen kehittyminen, prosessien tehostaminen ja toimitusketjun vastuullisuuden varmistaminen.

Ohjelmistot ja seurannat hankinnan vastuullisuudesta

Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta
•    Whistleblowing -ilmoituskavana

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Rescomi Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Rescomi Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Vastuullinen arvoketju ja toimittajat

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin suuri :  : 

Toimenpiteet

Toimittajakriteerien asettaminen ja tarkistaminen. Toimittaja-auditoinnit. Toimittajaviestintä ja toimittajien perehdyttäminen.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Toimittajien hallinnollisen laadun ja tietoturvan pettäminen Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Toimittajakriteerien asettaminen. Tuote- ja palvelukriteerien asettaminen. Toimittajien seuranta, toimittajaselvitysten toteuttaminen ja mahdolliset auditoinnit.

Mittaaminen

Toimittajaselvitys

[Hallinnollinen]

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikan soveltamisalue

Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme ja henkilöstön tulee toiminnassaan noudattaa tässä kuvattuja periaatteita.
Henkilöstöpolitiikka perustuu arvoihimme, eettisiin toimintaperiaatteisiimme, yhdenvertaisuuteen ja vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan.

Henkilöstöpolitiikan periaatteet

Luottamus ja vastuullisuus

Henkilöstöpolitiikkamme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vastuun kantamiseen.
Osoitamme luottamusta arjessa hyvän työtehtäviin perehdytyksen kautta ja vuosittaisten kehityskeskustelujen toteutuksessa.

HR-prosessien kehittäminen

Panostamme HR-prosesseihin ja osallistamme henkilöstön toiminnan kehittämiseen hyödyntämällä sovelluksia. HR:n yksi tehtävä on yksilöllisten koulutus- ja urapolkujen suunnittelu. Panostamme myös vaikuttavaan perehdyttämiseen, jota kehitämme systemaattisesti saavutettujen perehdytystulosten perusteella.

Vastuullisuus, eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Henkilöstön edellytetään toimivan vastuullisesti ja noudattavan eettisiä toimintaperiaatteita. Eettiset periaatteet käydään läpi aina perehdyttämisen yhteydessä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti. Noudatamme laadittua yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen
Tuemme johtajia esimiestyössämme ja huomiomme ihmisten johtamisen vaatimukset ja tarpeet jo perehdytyksessä.
Kaikki esimiehet on oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan johtamisen ja esimiestyön koulutuksiin.

Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu vuosisuunnitteluun. Vastuu työhyvinvoinnista on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Työnantaja luo puitteet ja toimintaedellytykset työhyvinvoinnin tukemiseen. Työntekijät vastaavat oman työhyvinvointinsa aktiivisesta ylläpitämisestä.
Keräämme aktiivisesti kehitysideoita henkilöstöltämme Ceriffi Check® -sovelluksen avulla. Palkitsemme parhaat ideat.
Käytössä on varhaisen puuttumisen toimintamalli. Toteutamme työilmapiirikyselyjä ssäännöllisesti. Seuraamme jatkuvasti työilmapiiriä ja sen kehitystä.

Henkilöstöpolitiikan tavoitteet

•    Vetovoimainen työpaikka
•    Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö
•    Rohkeus intohimo saavuttaa yhteiset tavoitteet
•    Henkilöstön osaaminen tukee kasvua ja kansainvälistymistä
•    Hyvä työilmapiiri, joka mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Rescomi Oy:n henkilöstöjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Rescomi Oy:n johtoryhmä.

Tavoite:

Pieni henkilöstön vaihtuvuus

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin suuri :  : 

Toimenpiteet

Selkeät tehtävät ja ohjaus. Yhdenvertainen kohtelu. Varhaisen puuttumisen malli yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Panostaminen työkykyä ylläpitävään liikuntatoimintaan.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Henkilöstön pysyvyys Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Henkilöstön kehittämissuunnitelmat, henkilöstöedut, rekrytointi, arvot, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Esimiestyö. Ammattitaidon kehittyminen sopivan haastavien työtehtävien avulla.

Mittaaminen

Vaihtuvuus

[Sosiaalinen]Tavoite:

Työtyytyväisyys

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Työtyytyväisyystutkimus yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kehityskeskustelut vuosittain. Esimiestyön kehittäminen ja parantaminen.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Tyytymättömyys Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Työtyytyväisyyden seuranta ja tuloksiin reagointi. Kehityskeskustelut ja esimiestyö. Laitteistoon ja työympäristöön panostaminen.

Mittaaminen

Vuosittainen henkilöstöselvityksen toteuttaminen

[Sosiaalinen]

Yhdenvertaisuuspolitiikka

Vastuutaho: Raimo Seikkala

Edistettävät vaikutukset:

Yhdenvertaisuuspolitiikka

Yhdenvertaisuuspolitiikan soveltamisalue
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme. Tämä politiikka linjaa kuinka yhdenvertaisuus huomioidaan toiminnassamme ja ihmisten kanssa käymisessä.

Tavoitteet

Yhdenvertaisuuspolitiikassa nojaamme vahvasti meidän arvioihimme.
Yhdenvertaisuuspolitiikka tukee yrityksemme strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Tiedostamme, että monimuotoisuus on työ- ja liikesuhteissa meille mahdollisuus.
Kunnioitamme toiminnassamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta omassa vaikutuspiirissämme.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kohtelemme kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä tasavertaisesti.
Luomme henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen organisaation kaikilla tasoilla riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Tuemme henkilöstöämme eri elämänvaiheissa työelämän ja perhe-elämän vaatimusten yhteensovittamisessa. Työsuhteeseen liittyviä asioita olemme linjanneet tarkemmin Henkilöstöpolitiikassa.
Noudatamme laadittua yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Puutumme jämäkästi kaikkeen syrjintään ja epäasialliseen käytökseen. Käytössämme on Whistelblowing -ilmoituskanava, jonne henkilöstö voi anonyymisti ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Organisointi

Henkilöstöhallinto johtaa yhdenvertaisuustyötämme.
Toteutamme vuosittain kyselyt, joiden avulla saamme tietoa suoraan henkilöstöltä kehittämistä vaativista asioista.

Ohjelmistot ja yhdenvertaisuuden seuranta

Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Yhdenvertaisuuden suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Henkilöstön kehitysideat yhdenvertaisuuden kehittämiseksi
•    Whistleblowing -ilmoituskavana: epäasiallinen käytös tai syrjintä

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Rescomi Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Rescomi Oy:n johtoryhmä.

Tavoite:

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Henkilöstön koulutus ja perehdytys tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkökohtiin.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Tuottava ja hyvinvoiva henkilöstö Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja siinä yksilöidyt toimenpiteet. Whistleblower kanava, jossa voidaan ilmoittaa anonyymisti ja käsitellä epäkohtia liittyen tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen kohteluun. Henkilöstön perehdytys ja koulutus.

Mittaaminen

Henkilöstön kokemus tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

[Hallinnollinen]

Tietoturvapolitiikka

Vastuutaho: Raimo Seikkala

Edistettävät vaikutukset:

Tietoturvapolitiikka

JOHDANTO

Tietoturvallisuustoiminnan tavoitteena on tukea Rescomi Oy:n liiketoimintaa, suojata sen mainetta ja vastata lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin.
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan kaikkien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamista. Rescomi Oy:n johtoryhmä on hyväksynyt tämän politiikan ja valvoo sen toteutumista. Politiikan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuosittain.
Ulkoisten osapuolten kuten toimittajien, alihankkijoiden ja palveluntoimittajien osalta tämän politiikan vaatimukset sisällytetään soveltuvilta osin hankintasopimuksiin.
Tietoturvallisuuden käytännön toteutus edellyttää sitä, että työntekijät ja kumppanit ymmärtävät, miksi tietoturvallisuus on tärkeää. Käytännön työn riskien ymmärtäminen ja niiden hallitseminen edellyttää tarkentavien ohjeiden noudattamista työntekijöiltä sekä jatkuvaa tietoturvakouluttamista ja työntekijöiden perehdyttämistä.
Tietoturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavaa haittaa maineelle ja asiakassuhteille. Politiikan noudattamatta jättämiseen tai vaatimusten vastaiseen toimintaan puututaan matalalla kynnyksellä.

TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN MÄÄRITELMÄT

Tietoturvallisuus koostuu tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä vastuista ja käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan tietojen, tietojärjestelmien ja palvelujen turvaaminen siten, että niiden luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan taata ja osoittaa toteutuneen.
-    Luottamuksellisuus: Tieto on vain siihen oikeutettujen saatavilla.
-    Eheys: Tieto on oikeaa ja eheää, eikä muuttunut tahallisen tai tahattoman teknisen tai inhimillisen toiminnan seurauksena.
-    Saatavuus: Tieto on saatavilla aina sitä tarvittaessa.
-    Kiistämättömyys: Tietoon tehdyt muutokset sen käsittelyn eri vaiheissa pystytään tarvittaessa todentamaan.

Tietoturvaan kuuluvat tietoturvaorganisaatio, tietojen turvaamisen menetelmät, välineet ja toimenpiteet, työhön osoitetut resurssit sekä välineistön ja tilojen tietoturvaominaisuudet.
Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön oikeutta henkilötietojen suojaan. Tietosuojatyön tavoitteena on lainsäädännön vaatimusten täyttäminen, asianmukaisuuden ja käyttötarkoitussidonnaisuuden takaaminen henkilötietojen käsittelyssä sekä rekisteröityjen oikeuksien tehokas toteutuminen kaikessa yrityksen toiminnassa.

TIETOSUOJAVASTUUT JA ORGANISOINTI

Kaikki Rescomi Oy:ssä työskentelevät henkilöt vastaavat tietoturvallisuusasioista osana muita työtehtäviään oman toimenkuvansa ja vastuualueidensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaista vastuuta tietoturvasta huolehtimisesta ei voida siirtää muille eikä ulkoistaa.
Vastuut tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti ovat seuraavat:
-    Rekisterinpitäjä: Rescomi Oy -päättää henkilötietojen käsittelytarkoituksesta ja -tavasta.
-    Tietojenkäsittelijä: Rescomi Oy:n henkilöstö -säilyttää ja käsittelee tiedot rekisterinpitäjän puolesta.

TIETOTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN

-    Johtoryhmä kehittää tietoturvan johtamista, henkilöstön tietoturvaosaamista ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti, sekä avustaa tietoturvakysymyksissä.
-    Johtoryhmä vastaa tietoturvapolitiikan ja muun tietoturvadokumentaation ajantasaisuudesta yhdessä prosessinomistajien kanssa.
-    Johtoryhmäryhmä käsittelee tietoturvariskejä systemaattisesti osana riskienhallinnan periaatteiden mukaista toimintaansa.
-    Johtoryhmä raportoi vuosittain hallitukselle tietoturvan tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä ja esittää toimintasuunnitelman seuraavalle raportointikaudelle.
-    Johto hyväksyy tietoturvapolitiikan, seuraa sen toteutumista ja esittää resurssit tietoturvan toteuttamiseksi.

KOKO HENKILÖSTÖ

Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa tietoturvapolitiikkaa ja ohjeita työssään, koska ne ovat osa henkilöstön työtehtäviä ja asiakaspalvelua. Henkilöstön tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelleen.
Tietoturvaan liittyvät havainnot kirjataan ja käsitellään Ceriffi Check® -sovelluksessa.

KUMPPANIT JA TOIMITTAJAT

Ulkopuolisia palvelutoimittajia koskeviin sopimuksiin liitetään tämän politiikan tietoturvavaatimuksia soveltuvin osin. Näiden tahojen vastuulla on noudattaa sopimuksellisia tietoturvavaatimuksia siten kuin eri tahojen välillä on sovittu.
Ulkopuoliset tahot kirjaavat tietoturvaan liittyvät havainnot Ceriffi Check® -sovellukseen.
Toimittajille voidaan tehdä tietoturva-auditointeja ja tarkastuksia tietoturvan toteutumisen varmistamiseksi.

RISKIEN ARVIOINTI

Tietoturvariskejä arvioidaan riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti vähintään puolivuosittain osana johtoryhmän toimintaa, sekä uusien järjestelmien määrittelyvaiheessa ja merkittävien muutosten yhteydessä.
Tietoturvariskit arvioidaan ja analysoidaan niiden liiketoimintavaikutusten perusteella. Riskianalyysin perusteella päätetään hallintakeinoista ja riskien priorisoinnista, joiden avulla riskit tuodaan hyväksyttävälle tasolle.

TOIMINTA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOIKKEAMISSA

Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan, käsitellään ja rekisteröidään toimintaohjeen mukaisesti Ceriffi Check® -sovelluksella.
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan tarvittaessa valvontaviranomaiselle voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelle sekä kirjata aina tietoturvahavainto Ceriffi Check®-sovellukseen.
Politiikan noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin, kuten esimerkiksi huomautukseen, varoitukseen tai ääritapauksessa työsuhteen purkamiseen, mikäli kyseessä on tahallinen toiminta.

OHJELMISTOT JA TIETOTURVAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Hyödynnämme tietoturvallisuuden toteutumisen ja tason seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com™
•    Tietoturvallisuuden ja tietosuojan seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Tietoturvahavaintojen ja poikkeaminen käsittely, ilmoitukset ja raportit
•    Whistleblowing -ilmoituskavana: Ilmoituksen lainvastainen toiminnasta tai muusta tietoturvaan liittyvistä epäkohdista.

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Rescomi Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Rescomi Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Tietoturvan varmistaminen läpi toimintaketjun

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Tietoturva-auditoinnit. Palvelutasojen ja sopimusten toteuttaminen. Tietoturva loukkausten analysointi. Hallintamallien kehittäminen.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Tietoturvapoikkeama Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Erittäin suuri
Toimenpiteet:
ISO27001 standardin vaatimusten huomiointi ja täyttäminen prosesseissa. Tietoturvan hallinnan tason huomiointi ja selvittäminen toimittaja-arvioinnissa ja -valinnassa. Tietoturvahavaintojen kirjaaminen ja käsittely ja niiden tulosten viestittäminen ja perehdyttäminen henkilöstölle.

Mittaaminen

Tietoturva-auditointi toimintaketjulle

[Hallinnollinen]Tavoite:

Uhkien tunnistaminen ja reagointi

Merkittävyys:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Tehokas tietotyöryhmä. Uhkatekijöihin liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteiden asettaminen ja toteutuksen valvonta.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Toiminnan ennustettavuuden parantaminen ja jatkuvuuden takaaminen Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Riskien ja uhkien tunnistaminen, arviointi, esiintymisen ehkäiseminen, vakavuuden vaikutuksen pienentäminen ja riskien ja uhkien viestintä. Riskejä ja niiden ehkäiseviä toimenpiteitä tunnistamme vastuullisuusohjelmaan ja johtamisjärjestelmään liittyen prosessitasolla, prosessin määrittämisen ja kuvaamisen yhteydessä ja projektikohtaisesti.

Mittaaminen

Tunnistettujen riskien lukumäärä

[Hallinnollinen]Tavoite:

Henkilöstön tietoturvaosaamisen kehittäminen

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Tietoturvapolitiikan ja -ohjeiden noudattaminen. Tietoturvakoulutuksiin osallistuminen.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Tietoturvaa edistävä ja vaaliva yrityskulttuuri Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Henkilöstön sekä muiden tietoturvaan vaikuttavien sidosryhmien perehdyttäminen ja koulutus tietoturvalliseen toimintaan.

Mittaaminen

Tietoturvahavainnot

[Hallinnollinen]

Yritys AB

Vastuullisuusviestintä

Vastuutaho: Raimo Seikkala

 

 

Mitä viestimme:Kelle viestimme:Kuka viestii:Miten viestitään:Milloin viestitään:
Vastuullisuusohjelma ja -raporttiHenkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmätJohtoVastuullisuusraportin julkaiseminen netti-sivuilla. Henkilöstön perehdytyksen yhteydessä vastuullisuusohjelman ja -raportin läpikäynti.Vuosittain helmikuussa
Tavoitteet ja tuloksetHenkilöstöJohtoHenkilöstön kuukausi-info.Kuukausittain
Toimittajien vastuullisuusvaatimuksetToimittajatHankinnasta vastaava Toimittajavalinnan yhteydessä käydään läpi ja selvitetään toimittajakriteerit ja niiden täyttyminen toimittajan kohdalla.Toimittajavalinnan ja toimittajaselvitysten yhteydessä.     
MarkkinointiviestintäAsiakkaat ja potentiaaliset työntekijätJohtoNettisivut, sosiaalinen media, perinteiset mediat.Kvartaaleittain
Operatiivinen tilanneHenkilöstöProjektien johtoSisäinen Teams-palaveri.Keskiviikkoisin
     
     

 

 

Kasvihuonekaasupäästöt

Scope 1 -päästöt kertovat organisaation toiminnasta aiheutuvat suorat päästöt.

Scope 2 -päästöt kertovat organisaation ostaman tai hankkiman energian aiheuttamat päästöt. Scope 2 -päästöt voidaan laskea kahdella tavalla: markkinaperusteisesti ja sijaintiperusteisesti. Markkinaperusteinen laskenta kertoo organisaation hankkiman energian todellisista päästöistä. Markkinaperusteisessa menetelmässä käytetään niiden tahojen antamia päästökertoimia, joilta energia on hankittu. Sijaintiperusteinen laskenta puolestaan kuvastaa keskimääräisiä päästöjä niillä maantieteellisillä alueilla, joilla energia kulutetaan. Sijaintiperusteisessa laskentamenetelmässä käytetään yleisiä, alueellisia tai kansallisia päästökertoimia. Markkina- ja sijaintiperusteisella laskentatavalla saadut päästölukemat siis yleensä eroavat toisistaan. Kun scope 2 –päästöt lasketaan yhteen, käytetään ensisijaisesti markkinaperusteisella laskentamenetelmällä saatuja päästölukuja. Jos markkinaperusteista laskentamenetelmää ei ole voitu käyttää, käytetään sijaintiperusteisella laskentamenetelmällä saatuja päästölukuja.

Scope 3 -päästöt kertovat organisaation toiminnasta aiheutuvat epäsuorat päästöt.
Vuoden 2023 hiilijalanjälki voidaan julkaista vasta, kun saadaan energiayhtiöiltä kaukolämmön ja sähkön päästökertoimet. Oletettavasti vuoden 2023 kertoimet ovat saatavilla vasta vuoden 2024 lopulla.

LaskentamenetelmäPäästöt

Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä

0 tCO2ekv

Scope 1 0 tCO2ekv

Scope 2, markkinaperusteinen | sijaintiperusteinen 0 tCO2ekv

Scope 3 0 tCO2ekv


Päästöjen kehitys

Valitse esitysmuoto

Jätteet

Toiminnasta syntyvän jätteen kokonaismäärä 1218 kg
Tuotetun vaarallisen jätteen kokonaismäärä 0 kg
Tuotetun radioaktiivisen jätteen kokonaismäärä 0 kg
Kierrättämättömän jätteen kokonaismäärä 0 kg
Kierrättämättömän jätteen prosenttiosuus

Loppukäsittelyyn ohjattu jäte 0 kg
Jaottelu 1: Tavanomainen ja vaarallinen jäte
Tavanomainen jäte 1019 kg
Vaarallinen jäte 15 kg
Jaottelu 2: Jätteenkäsittelytyypit
Poltto 772 kg
Kaatopaikka 0 kg
Muu loppukäsittely 0 kg
Loppukäsittelystä muualle ohjattu jäte 0 kg
Jaottelu 1: Tavanomainen ja vaarallinen jäte
Tavanomainen jäte 1019 kg
Vaarallinen jäte 15 kg
Jaottelu 2: Hyödyntämistoimityypit
Kierrätys 169 kg
Valmistelu uudelleen-
käyttöä varten
0 kg
Muut hyödyntämistoimet 15 kg
Taustatietoa jätteen koostumuksesta
Taustatietoa kiertotalouden periaatteen mukaisesti suunniteltujen tuotteiden luokittelussa ja määrittelyssä käytettyjen tietojen laskentamenetelmistä
Yleistä tietoa jätteistäPalaa alkuun