Show your sustainability

Johda vastuullisesti.

ShowYourSustainability-palvelu mahdollistaa vastuullisuuden systemaattisen johtamisen.

Odotukset vastuullisuutta kohtaan kasvavat jatkuvasti, ja se koskettaa meistä jokaista. Me Ceriffillä olemme kehittäneet palvelun, jonka avulla yritykset ja yhteisöt voivat todentaa vastuullisuutensa, kehittää sitä järjestelmällisesti ja viestiä siitä läpinäkyvästi eteenpäin.

Powered by
Show your sustainability